Met elkaar gaat het ons lukken

19 maart jl. is de omgevingsvergunning onherroepelijk verkregen. Naast dit goede nieuws betekent dit ook dat weer nieuwe stappen en voorwaarden uitgezocht moest worden. Via deze nieuwsbrief informeren wij jullie over wat er sindsdien is gebeurd en wanneer de bouw hopelijk van start gaat.

Brandmeldinstallatie

In de omgevingsvergunning was als voorwaarde gesteld dat er een brandmeldinstallatie in het nieuwe club(t)huis moest komen.  Dit zou ca. € 12.000 extra kosten. Gelukkig hebben we kunnen aantonen dat dit conform wet- en regelgeving dit niet nodig is. Deze voorwaarde is daarom uit de omgevingsvoorwaarde gehaald.

Bodemonderzoek

Ondanks dat er een historisch bodemonderzoek voor deze locatie is gedaan, moet een het bodemonderzoek geactualiseerd worden voordat er werkzaamheden gaan plaatsvinden. Het bodemonderzoek is twee weken geleden uitgevoerd. Het grondwateronderzoek is nog gaande. Op de locatie is dat zichtbaar doordat er tussen het clubhuis en het hoofdveld een blauwe plastic buis uit de grond steekt. De resultaten van het onderzoek volgen binnen ca. 3 weken. 

Sloopmelding geaccepteerd!

Onlangs is de sloopmelding gedaan en deze is door gemeente Rotterdam geaccepteerd. Om de sloopmelding te kunnen doen moest een asbestinventarisatie (geen asbest) ingediend worden, hoeveelheid en type te slopen materiaal e.d.

Financieel

We zetten momenteel de laatste stappen  ten aanzien van de financiering en de bouwkosten. Dit is nodig omdat we een 100% sluitende begroting moeten hebben voordat we de verplichtingen aan kunnen gaan. Dit kost heel veel tijd. Door de langere ontwerp- en proceduretijd hebben gehad, (met de noodzakelijke aanpassingen), zijn ondertussen bouwkosten gestegen. Ook moeten we voorkomen dat sommige fondsen en subsidies verlopen. De subsidies hebben we al zeker kunnen stellen, in de bouwkosten is een concessie gedaan en aan het zekerstellen van alle fondsen wordt gewerkt.

Ook zijn we nog in gesprek met een aantal partijen (die al meewerken aan de realisatie van het nieuwe club(t)huis) of zij een financiële tegemoetkoming willen doen. Alleen met elkaar maken we het mogelijk!

lees verder…..

De eerste ervaringen …….

Nadat de regering allerlei Covid 19 versoepelingen heeft goedgekeurd zijn de rugby mannen en dames tot in eerste instantie 18 jaar weer in beweging gekomen. Een aantal knarsend en piepend, want de computer spelletjes zijn ook leuk en dan ontbreekt de zelf discipline om zelf en alleen wat fysieks te doen bij een aantal. De volwassenen volgen nu gelukkig ook snel. 

De TC heeft hierbij de focus op vooral kracht en conditiewerk zo begreep ik, want zien kan ik niets. De ouders zijn namelijk nog niet langs de lijn welkom. Het is (nog even?) niet anders. Doet mij wel denken aan Drs P met zijn liedje Heen en Weer. Want wegbrengen en ophalen is het devies. Ben al op zoek naar een taxibordje voor op het dak van mijn voiture. Wel apart trouwens dat als je tekst van Heen en Weer (dat in begin jaren 70 was gemaakt) even opnieuw beluistert. Want het had in deze tijd net zo goed gisteren geschreven kunnen worden. Maar alles voor de rugby kids toch? 

Op de parkeerplaats een rustig aan en af rijden en de paar minuutjes wachten van de ouders bij het ophalen. Met af en toe en dan ook nog eens heel kort de autoraam gesprekken. Alles met minimaal 1.5 meter afstand. De eventueel aanwezige dames staan trouwens wel altijd wat verder weg, maar dat zal wel komen omdat ze denken dat 20cm ook veel langer is. Geen idee. 

Het complex wordt, voor wat betreft de naleving van de o zo noodzakelijke maatregelen gecontroleerd door de CC’s oftewel Corona Coördinatoren, zeer herkenbaar aan de fluoriserende hesjes en sympathieke edoch licht strenge gelaatsuitdrukking. 

Voorzover door uw razende reporter tijdens deze nog steeds surrealisitische periode geconstateerd, houdt iedereen zich aan de nieuwe regeltjes. Af en toe morrend, af en toe met wat uitleg, en ook wel met een glimlach, maar het werkt. En dat dus volhouden. Anders zijn we nog verder van huis. Het is gewoonweg niet anders. 

Ik denk wel dat een aantal mensen zich nog onvoldoende realiseren dat al de vrijwilligers die er nu voor zorgen dat er weer wat gedaan kan en mag worden, hier een grootse inspanning leveren. Alle trainers en de cc’s die er elke keer weer staan, doen dit zodat het complex weer open is om te trainen. Daarmee doen ze de kids een groot plezier, en de opkomst is zeer groot, maar ook de ouders. Want de stuiterballen kunnen hun energie weer kwijt. Scheelt toch weer behangen want dat kwam welhaast van de muur af. En, zeker niet minder belangrijk, de ouders hebben even twee uur in de week quality time, minus de reistijd, dat dan weer wel. Wat daar de exacte definitie van is, is een onderzoekje op zich waard, maar dat is ook ontspanning. Links of rechts om, of boven of onder. 

Daarom een dikke pluim met veel dank aan alle vrijwilligers die dit ook mogelijk maken. Top!!!!

Laten we de bekende rugby discipline mede hierom goed volhouden. We luisteren en volgen precies op wat de cc’s zeggen. Geen weerwoord en geen discussie. Niet even handig (als voorbeeld) in de bosjes staan. Doen ze bij de Kralingseplas per slot van rekening ook even niet meer, tenminste zo begreep ik. Het is “Count your blessings”. Vasthouden aan wat wel kan en de regeltjes niet oprekken. Hou vol.  Mede namens mijn vrouw veel dank. 

Uw immer heen en weer rijdende rugby ouder.

Trainers gezocht!

RRC is op zoek naar nieuwe trainers! Ben jij een (voormalige) rugbyspeler en wil jij je skills zowel op als naast het veld verbeteren? Bij de Rotterdamse Rugby Club krijg jij je kans. We krijgen een nieuw clubhuis en hebben nieuwe velden. We willen ons niveau in alle lagen omhoog brengen en met name onze snelgroeiende jeugd heeft behoefte aan trainers. Wie wil nou niet zijn of haar ervaringen in deze mooie sport delen.

Onze vereniging heeft 3 heren seniorenteams, een damesteam en jeugdteams in elke leeftijdscategorie. De groei die we als club meemaken, brengt ook ambitie met zich mee. Zo wil het eerste team promoveren naar de hoogste divisie in ons land.

Als trainer zul je in aanraking komen met vrijwel alle teams. We zijn op zoek naar coaches / trainers in elke categorie. Als je interesse hebt laat ons dat weten en stuur een mail naar tc@rotterdamserugbyclub.nl

RCC is looking for new coaches! Are you a (former) rugby player that wants to develop his or her skills on and off the pitch? You have the chance to work with a rough diamond: the Rotterdam Rugby Club. We have new pitches, are building a new clubhouse and are looking to improve our rugby experience on the pitch in all categories. Especially our fast-growing youth department is in need of experience. Who does not want to pass on what brought so much fun and knowledge in life?

Currently the club has: 3 men’s teams, a women’s team and youth teams in every age category. With this growth, the ambition also develops. The first team is keen a promotion to the highest level in the Netherlands. We are looking for  / trainers in all categories so if you are interested please contact us and ask for the TC or write an email to tc@rotterdamserugbyclub.nl