Gedragsregels

Gedragsregels RRC

 • RRC-leden respecteren iedereen die bij RRC is betrokken;
 • RRC-ers betalen de contributie op tijd;
 • RRC-leden dan wel hun ouderlijke vertegenwoordigers voldoen aan de verplichtingen die het lidmaatschap van de RRC stelt;
 • RRC-ers berokkenen geen schade aan de RRC, haar leden of derden;
 • RRC-ers brengen de naam van RRC niet in diskrediet;
 • RRC-ers handelen volgens de verenigingsgeest van de RRC;
 • RRC-leden en hun supporters onthouden zich van verbaal en fysiek geweld;
 • RRC-ers stelen niet en brengen gevonden goederen naar de bar, ook als we uit spelen;
 • RRC-ers zorgen ervoor dat de eigendommen van de club en van anderen niet worden vernield;
 • Eigendommen van de club blijven eigendommen van de club;
 • RRC-spelers komen naar de training en spelen de wedstrijden. Afmelding voor training of wedstrijd doen de spelers op tijd;
 • RRC-leden en trainers en vrijwilligers onthouden zich van seksuele intimidatie en misbruik
 • RRC-leden zijn waakzaam voor seksuele intimidatie en misbruik. Bij het vermoeden hiervan wordt er melding gemaakt bij het bestuur of door het bestuur aangestelde vertrouwenscontactpersoon

Verder geldt voor iedereen op ons terrein dat zij bovenstaande gedragsregels respecteren. Verder verzoeken wij alle aanwezigen bij trainingen en wedstrijden het commentaar, drank (glazen) en rookwaren binnen de afbakeningen van het terras te houden. Dit in verband met vergunningen, overlast, veiligheid (glasscherven) en afleiding van de spelers.