Realisatie nieuw clubhuis stap dichterbij

Subsidieaanvraag 1/3 regeling
Afgelopen weken is er achter de schermen hard gewerkt om een subsidieaanvraag voor de zogeheten 1/3 regeling in te dienen bij de gemeente Rotterdam.Het aanvragen van deze subsidie had behoorlijk wat voeten in de aarde, omdat we hiervoor ook een borgstelling moesten regelen bij Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Samen met Jan Smulders van SWS hebben we deze borgstelling kunnen veilig stellen, wat een bevestiging is van de haalbaarheid – ook op de lange termijn – van de investering die we gaan doen in ons club(t)huis.Met de indiening van deze subsidieaanvraag zijn we dus echt een stap dichterbij de realisatie van ons clubhuis gekomen, alhoewel we natuurlijk wel moeten afwachten of we de subsidie daadwerkelijk toegekend krijgen. Maar daar hebben we alle vertrouwen in op basis van de gesprekken die we hebben gevoerd met de betrokken gemeente ambtenaren!

Fondsen
Tegelijkertijd hebben we diverse fondsen aangeschreven die actief zijn in Rotterdam en omgeving. Vanuit diverse hebben we inmiddels toezeggingen ontvangen (in totaal voor € 25.000) en bij andere zijn we in hoopvolle afwachting.

Obligatieleningen
Ook zullen de mensen die zich hebben ingeschreven op de obligaties binnenkort een persoonlijk bericht ontvangen over de verdere gang van zaken rondom de obligaties. Tegelijkertijd zullen we dan nog eenmaal de inschrijving op obligaties openen, zodat iedereen alsnog de kans krijgt om hieraan mee te doen. De obligatieregeling is namelijk niet alleen gunstig voor RRC, maar ook gunstig voor de eigen portemonnee!!

Sponsoring
Er zijn diverse onderdelen binnen onze bouwplannen die in natura gesponsord kunnen worden. Denk hierbij aan al het sanitair en tegelwerk, bankjes voor in de kleedkamers, maar ook zeker aan de inrichting van ons clubhuis.Als je hieraan een bijdrage kan en wil leveren, meld je dan bij onze penningmeester (penningmeester@rotterdamserugbyclub.nl).

Volgende stappen
Voordat we de heipalen gaan bestellen en de grond in gaan slaan, moeten we nog één subsidieaanvraag indienen en dat zullen we op 2 januari 2019 gaan doen. Dit betreft hopelijk het slotstuk op een lang traject om de begroting rond te krijgen.

Tijdens de nieuwjaarsborrel op 13 januari zullen we natuurlijk een verdere update geven van de laatste stand van zaken en jullie mogen altijd bij ons aankloppen voor een verdere toelichting!