Bericht van de voorzitter

Beste RRC’ers,

Corona heeft een abrupt einde gemaakt aan het rugbyseizoen waardoor er geen activiteiten meer bij RRC plaatsvinden. Gelukkig zien we dat, ondanks deze crisis, RRC wel een sterke vereniging is.
En, ondanks dat we elkaar niet op of naast het veld kunnen zien, er wel allerlei mooie initiatieven vanuit de verschillende teams zijn. Zo zien we dat de TBM wekelijks een online training afwerkt via ZOOM waarbij de spelers en speelsters blijven werken aan hun conditie en balskills, de senioren heren houden online borrels om zo met elkaar in contact te blijven en de dames houden elkaar net even wat beter in de gaten zodat niemand uit het team zich alleen voelt. De kracht van rugby en onze club spreekt uit deze initiatieven, ondanks de crisis blijven we wel naar elkaar omkijken en met elkaar in verbinding. Helaas gaan er een hoop toernooien en trips niet door en is het nog onzeker of er in juni wel activiteiten plaats kunnen vinden; we houden jullie op de hoogte!

De heren senioren trip is definitief gecanceld, zij hadden de afgelopen maanden wel al een hoop geld opgehaald om de trip te kunnen financieren. Dit geld hebben zij gedoneerd aan café de Postbank waar we vaak te gast zijn. De Postbank is ook verplicht gesloten en erg blij met deze donatie vanuit deze groep. Ook vanuit het bestuur hulde voor dit prachtige gebaar.
Ook voor RRC heeft deze crisis financiële gevolgen, gelukkig hebben we de afgelopen jaren voldoende reserves opgebouwd waardoor we als club niet direct in problemen komen. Wel is het zo dat deze reserves gebruikt zouden worden voor de vernieuwbouw. Ondanks dat we al een krappe begroting voor de verbouwing hebben, de vaste lasten als veldhuur gewoon doorlopen en we nu (bar)inkomsten mislopen door het abrupte einde van het seizoen verwachten we nog goed uit te komen tot aan juni. Daarom kijken we goed naar de regelingen die er mogelijk zijn voor sportclubs vanuit rijksoverheid en gemeente.

Nu het rugby stil ligt wordt er achter de schermen al hard gewerkt aan komend seizoen. Zoals jullie weten treden er een aantal bestuursleden in juni af en staan er al enthousiaste kandidaten klaar om het stokje over te nemen. Binnenkort zullen deze kandidaten zich voorstellen op de website. Normaal gesproken wordt een bestuur gekozen door de ALV, vanwege de huidige maatregelen kunnen we dit vooralsnog niet organiseren. We hopen dat er vanaf juni weer bijeenkomsten georganiseerd mogen worden en zullen dan alsnog een ALV organiseren. We zijn ook aan het bekijken of dit op een alternatieve (digitale) manier mogelijk is.
Ondertussen is onze wedstrijdsecretaris de samenwerking met de TC en teammanagers beter aan het stroomlijnen. Dit is een zeer goede ontwikkeling waardoor de club beter de regels en richtlijnen vanuit de bond kan volgen en er minder technische fouten ontstaan op de wedstrijdformulieren.

De TC is druk bezig om het nieuwe technische beleid uit te werken en klaar te maken voor het nieuwe seizoen en bij de jeugd worden de posities binnen de trainersstaf weer ingevuld. We zijn aan het bekijken of we in de zomer rugby trainingen kunnen organiseren zodat iedereen weer snel op het veld kan als de maatregelen voorbij zijn.
Ook hebben we iemand gevonden die het proces van de webwinkel beter gaat coördineren. Voorheen duurde het te lang voordat bestellingen binnen zijn. Gelukkig is nu Gianluca aan de slag om dit te verbeteren. Hij is nu hard bezig om de huidige bestellingen af te ronden en gaat met nieuwe bestellingen aan de slag. Bestellen kan via https://winkel.rotterdamserugbyclub.nl/.
Complimenten voor iedereen die achter de schermen zo druk bezig is met de club.

Als laatste zijn we natuurlijk nog steeds druk bezig met de vernieuwbouw. Onlangs meldden we al dat de bouwvergunning binnen is en dat we kunnen gaan beginnen. Een aantal van jullie heeft zich ook ingeschreven voor een obligatie waarmee we de inrichting kunnen financieren. (Inschrijven voor een obligatie is nog mogelijk via https://obligatieplan.nl/rotterdamserugbyclub/goal/view/extra-mogelijkheid-voor-obligaties-vernieuwbouw-clubhuis-rrc).
Momenteel wordt nog de laatste hand gelegd aan de technische tekeningen en de definitieve afspraken met de aannemer gebouwd. We hopen zeer snel te kunnen beginnen met de sloop. Hiervoor moet nog wel het huidige clubhuis leeggehaald worden. Het oorspronkelijke idee was om met een verhuisploeg dit te doen maar door de corona maatregelen is dit niet mogelijk. Daarom zijn we op zoek naar duo’s die dit in shifts willen doen. Op die manier kan er anderhalve meter afstand gehouden worden en het clubhuis snel leeggehaald worden. Wil je hierbij helpen? Geef je dan snel op bij Robert-Jan van Dijk via voorzitter@rotterdamserugbyclub.nl. Je kunt je per duo opgeven maar ook alleen en dan wordt er een buddy voor je gezocht. Geef bij aanmelding ook aan op welke dagen en tijden je beschikbaar bent.

Ondanks de crisis zijn we als RRC een hechte club en we zijn blij dat zoveel mensen zich blijven inzetten voor onze mooie vereniging. We hopen dat iedereen de komende periode in goede gezondheid doorkomt en hopen een ieder snel weer te zien op of naast het veld!

Met sportieve groet,
Namens het hele bestuur,

Robert-Jan van Dijk
Voorzitter Rotterdamse Rugby Club.