Rotterdamse Rugby Club kiest een nieuw bestuur!

Zaterdagavond 18-07-2020 vond de Algemene Ledenvergadering van de Rotterdamse Rugby Club plaats. Vanwege de coronamaatregelen werd deze ALV digitaal georganiseerd. Het bestuur had zich op de club verzameld en een ieder had zich, op 1,5 meter van elkaar, ingelogd op zijn eigen laptop. De leden konden thuis inloggen en zo meekijken en luisteren met de vergadering, via de chat konden er vragen gesteld worden. Ook de stemming verliep digitaal via de stemknop waarbij er vanuit huis gestemd kon worden op de voorgenomen besluiten.

Het belangrijkste agendapunt van de avond was de verkiezing van het nieuwe bestuur. De kandidaten hadden zich al een aantal weken geleden voorgesteld op de website. Helaas trok de beoogd voorzitter zich een week voorafgaand aan de ALV terug vanwege ontwikkelingen in zijn carrière waardoor hij het voorzitterschap niet meer kon combineren naast overige werkzaamheden.

Gelukkig stond Bryan Schwillens op om dit gat op te vangen, hierbij kwam dan weer wel de positie van secretaris vrij. Stefan Warsink heeft zich opgeworpen om deze positie tijdelijk in te vullen totdat er een nieuwe bestuurskandidaat zich heeft aangemeld. De ALV is gevraagd om zowel Bryan als Stefan als interim bestuurder aan te stellen tot en met oktober 2020.
Met een unaniem besluit ging de ALV akkoord met dit voorstel, daarnaast verlengde penningmeester Peter de Witte zijn termijn met 1 jaar en is Chitra van den Boom benoemd tot algemeen bestuurslid. Erik-Jan Postema completeert het bestuur met de portefeuille technische zaken.

De Rotterdamse Rugby Club feliciteert  Bryan, Stefan en Chitra met hun nieuwe rol als bestuurder van onze mooie vereniging!
Ook spreken wij onze dank uit naar de vertrekkende bestuursleden voor hun inzet en betrokkenheid in de afgelopen drie jaar.