post

Update bouw, veld & vrijwilligersfuncties

Beste leden,

We gaan de komende tijd regelmatiger updates met jullie delen over de gang van zaken binnen de club; we beginnen met 3 berichten over zaken rond de vernieuwbouw, openstaande vacatures en de Corona-maatregelen.

We hebben allemaal gezien dat er beter opgeruimd moet worden op het terrein, ter voorbereiding op de sloop en nieuwbouw van het clubhuis. Een begin is gemaakt en de selectie zal voor de seizoensstart een groot deel oppakken, waarvoor hulde. Meerdere handen zijn altijd welkom! Voor alle vragen, opmerkingen en helpende handen rondom de nieuwbouw is er nu het mailadres bouwmelding@rotterdamserugbyclub.nl.

Het goede nieuws is dat we de begroting voor de vernieuwbouw rond hebben, maar vóórdat we starten met de werkzaamheden moeten de puntjes op de i gezet voor de financiering door de gemeente. We verwachten dat het in de komende 3-4 weken rond is en hopen dus op zeer korte termijn de startdatum aan te kondigen!

Momenteel onderzoeken we de beste opties om de tijdelijke voorzieningen voor bv de bar en de winkel te regelen zodat we tijdens de verbouwing een broekje en sokken, een kop koffie of thee en hopelijk ook nog een biertje kunnen aanbieden.

We horen daarnaast regelmatig vragen over de velden. Van het grasveld gaat een strookje af tijdens de bouw, we kunnen er op trainen maar de wedstrijden zullen op het kunstgras zijn. Het plaatsen van de veldverlichting aan de verre kant daarvan is afhankelijk van een nog in te plannen rechtszaak, die we met vertrouwen tegemoet zien; als we nieuws hebben horen jullie het!

Naast de vernieuwbouw wil het nieuwe bestuur ook bouwen aan de toekomst van de club zelf; we zien de ambitie en juichen dit toe. Daar is een sterke organisatie voor nodig, hier kunnen we met elkaar nog een slag slaan. Momenteel staan er een paar essentiële vacatures open, die we nu alvast uit willen lichten: 

  • secretaris (of voorzitter, in overleg)
  • functionaris scheidsrechterszaken (verplicht door de bond)
  • sponsorcommissie 
  • communicatie commissie

We geloven dat deze functies binnen de club gevuld kunnen worden, en kijken er naar uit om met jullie samen de motivatie in daden om te zetten. Kortom: HELP ons de club te laten groeien! Neem contact op met onze secretaris (secretaris@rotterdamserugbyclub.nl) om je interesse voor bovenstaande functies te laten horen of om hier vragen over te stellen. 

Sportieve groet,

Het bestuur