post

Kascommissie gezocht

Net als iedere vereniging moet RRC haar jaarrekeningen laten beoordelen door een kascommissie of accountant voordat ze ter stemming worden gebracht in de ALV. Die beoordeling neemt de ALV in overweging bij de beslissing om al dan niet decharge te verlenen.
Helaas zijn de posities in de kascommissie van RRC bij de vorige ALV niet meer ingevuld. Daarom moet RRC de stukken van afgelopen seizoen laten beoordelen door een accountant. Het bestuur zou heel graag tijdens de volgende ALV minimaal 2 nieuwe leden voor de kascommissie bekrachtigen zodat zij later het lopende seizoen kunnen beoordelen.
De volgende ALV gaat eind november plaatsvinden en alle leden krijgen op korte termijn een uitnodiging daarvoor. Voordat het zo ver is, zouden we heel graag in contact willen komen met leden die interesse hebben om voor het lopende seizoen zitting te nemen in de kascommissie.
Wie geïnteresseerd is, kan contact opnemen met penningmeester@rotterdamserugbyclub.nl
Dat geldt ook voor leden die de stukken van seizoen 2021-2022 willen inzien. Inzage is mogelijk op afspraak.