post

Dringend nieuwe bestuursleden gezocht!

De Rotterdamse Rugby Club heeft de afgelopen jaren een geweldige bloei meegemaakt. We hebben een prachtig nieuw clubhuis, een 1e team welke in de hoogste klasse van Nederland speelt, een groeiend aantal leden en we zijn financieel gezond.

Hoewel het uitgangspunt is dat jaarlijks een evenredig deel van het bestuur aftreedt komen er met ingang van volgend seizoen de positie van Voorzitter, Penningmeester en Secretaris gelijktijdig beschikbaar (daarnaast is ook nog een positie als vijfde bestuurslid vacant).

Daarom zijn we op zoek naar mensen die zich betrokken voelen bij de vereniging en die samen met de andere bestuursleden, vrijwilligers, sponsoren en actieve leden verder vorm wil geven aan de ambities en de toekomst van RRC. Het bestuur is een leuke manier om meer verbonden te raken met je club. Met behulp van onze vrijwilligers is het een geweldige manier om iets terug te doen voor je club of die van je kind.

De komende jaren heeft het nieuwe bestuur de uitdaging om binnen de vereniging Breedtesport met Topsport te verbinden. Zodat RRC op een duurzame wijze en met behoud van het verenigingsplezier tot de top van het NL rugby zal blijven behoren.

Dat betekent dat er beleid moet worden gemaakt en uitvoering moet worden gegeven aan diverse onderwerpen zoals:

 • Investeren in trainers en de jeugdbegeleiding.
 • Uitbreiden poel scheidsrechters
 • Investeren in kwaliteit van rugby
 • Aantrekkelijk klimaat topsporters
 • Goede faciliteiten:
  • Clubhuis is een thuis (eten, ontspanning etc)
  • Faciliteiten (Fysio en andere begeleiding)
  • Professioneel krachthonk
 • Veilig sportklimaat
 • Werven van nieuwe leden (in alle leeftijdscategorieën)
 • Werven van vrijwilligers en vrijwilligersbeleid

Ben je geïnteresseerd?

Via deze link vind je alle openstaande vacatures.

Op woensdagavond 22 maart om 20.00 uur zal het huidige bestuur een toelichting geven op de diverse vacatures en de werking van het bestuur in het algemeen. Een uitstekende gelegenheid om al je vragen te stellen en eventuele toekomstige bestuursleden te ontmoeten

Procedure

Op de volgende ALV (26 mei 2023) zal er een nieuw bestuur worden gekozen met als aanstellingsdatum 1 september. Alleen kandidaten die zich voor de uitnodiging van de ALV kandidaat hebben gesteld zijn verkiesbaar. Het huidige bestuur kan dan gedurende de zomermaanden de nieuwe bestuursleden begeleiden zodat vanaf 1 september de nieuwe leden geïnstalleerd kunnen worden en het stokje volledig kunnen overnemen.