post

BALV 26 mei

Beste leden en rugbyliefhebbers,

Afgelopen vrijdag vond een belangrijke BALV plaats bij onze rugbyclub. Er zijn drie belangrijke beslissingen genomen die we graag met jullie willen delen. In deze eerste post lichten we de eerste beslissing toe.

De termijnen van onze Voorzitter, Oscar van Rijn, Penningmeester, Peter de Witte, en Secretaris, Bryan Schwillens, lopen aan het einde van dit seizoen af. Helaas hebben zij zich niet opnieuw verkiesbaar gesteld. Dit betekent dat we nieuwe bestuursleden moesten kiezen.

Tot en met augustus zullen de huidige bestuursleden in functie blijven. Vanaf 1 september zullen de nieuwe bestuursleden hun functies overnemen.

We zijn verheugd om de volgende kandidaten, gekozen door de ALV, aan jullie voor te stellen:

Richard van Ravenstein als Voorzitter
Jessie Weegenaar als Secretaris
Piet Jan van der Giessen als Algemeen Bestuurslid
We zijn blij met hun benoeming en wensen hen veel succes in hun nieuwe functies voor de komende drie jaar.

Bij deze willen we onze oplettende lezers erop wijzen dat er nog geen penningmeester is gekozen. Helaas heeft zich nog geen kandidaat beschikbaar gesteld voor deze belangrijke rol. Uiteraard verdient onze club, RRC, ook een geweldige penningmeester. Dus als je denkt dat je het juiste profiel hebt, meld je dan aan bij de secretaris via secretaris@rotterdamserugbyclub.nl.