Sponsoren

RRC groeit!

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan een gezonde basis voor onze mooie vereniging. Zo hebben we de beschikking gekregen over een nieuw kunstgrasveld met verlichting, is ons natuurgrasveld volledig gerenoveerd en natuurlijk hebben we met elkaar een mooi clubhuis kunnen bouwen, waar binnenkort ook nog een krachthonk in gerealiseerd wordt.

De komende jaren gaat de focus volledig op rugby! Sportief gezien hebben we de stap gezet naar de Ereklasse met onze Heren First XV en dit succes willen we verder uitbouwen binnen de rest van onze vereniging. Dit betekent dat we verder willen investeren in goede trainers en coaches, onder meer door het verzorgen van opleidingen en goede begeleiding, aanschaf en onderhoud trainingsmaterialen en het actief werven van nieuwe leden in alle leeftijdscategoriën.

Om deze investeringen te kunnen bekostigen is RRC mede afhankelijk van de financiële en materiële bijdrages van onze sponsoren. De afgelopen seizoenen hebben we heel veel ondersteuning gehad ten behoeve van de realisatie van ons clubhuis, maar vanaf nu zijn we op zoek naar sponsoren die onze sportieve ambities gaat helpen realiseren.

Er zijn diverse sponsormogelijkheden die op de overige pagina’s staan beschreven. Natuurlijk kunnen we ook altijd in overleg met een sponsor een passend pakket samenstellen.

Shirtsponsoring

Elke jaar krijgt een cluster van teams een nieuw shirt. Dit zijn de clusters

 • GTBM, onze Guppen, Turven, Benjamins en Minis’ = Jongste jeugd
 • CJC, onze Cubs, Junioren en Colts = Oudere jeugd
 • De Senioren, onze heren en dames teams = Eeuwige jeugd.

Zo krijgen in het 1ste jaar de GTBM teams een nieuw shirt,in het 2de jaar de CJC team en in het 3de jaar de senioren heren en dames. Vervolgens begint het weer bij de GTBM.
Op deze manier is er elk seizoen wel de mogelijkheid voor sponsoren om met het logo op één van de shirts te kunnen prijken!

Er zijn verschillende posities te verkrijgen op de shirts, elk met een eigen prijskaartje:

 • Positie 1, locatie op de voorzijde/borst van het shirt
  Prijs: €1.500,- per seizoen voor minimaal drie seizoenen
 • Positie 2, locatie hoog op de achterzijde van het shirt

Prijs: €1.000,- per seizoen voor minimaal drie seizoenen

 • Positie 3, locatie laag op de achterzijde van het shirt
  Prijs: €750,- per seizoen voor minimaal drie seizoenen
 • Positie 4, locatie op de mouw van het shirt
  Prijs: €500,- per seizoen voor minimaal drie seizoenen

Sponsorborden

RRC beschikt over twee velden , namelijk het hoofdveld direct naast het clubhuis en waar tevens de belangrijkste wedstrijden gespeeld worden en een tweede kunstgrasveld dat daarnaast ligt.

Langs elk van deze velden kunnen sponsoren hun sponsordoeken plaatsen. Een standaard sponsordoek heeft een afmeting van ca 300 x 150 cm.

De kosten van een sponsordoek zijn afhankelijk van het veld en de zijde van het veld waar het doek wordt gehangen:

 • Sponsordoek hoofdveld – lange zijde
  Prijs: €750,- per seizoen voor minimaal 3 seizoenen
 • Sponsordoek hoofdveld – korte zijde
  Prijs: €500,- per seizoen voor minimaal 3 seizoenen
 • Sponsordoek kunstgrasveld – lange zijde
  Prijs: €500,- per seizoen voor minimaal 3 seizoenen
 • Sponsordoek kunstgrasveld – korte zijde
  Prijs: €300,- per seizoen voor minimaal 3 seizoenen

Daarnaast worden de eenmalige aanschaf- en drukkosten (ca. €100) van de sponsordoeken doorbelast of worden de sponsordoeken door de sponsor zelf bedrukt aangeleverd.

Overige sponsoring

Er zijn natuurlijk ook diverse andere zaken die we als rugby vereniging nodig hebben. Sommige daarvan kunnen ook voorzien worden van een sponsorlogo:

 • Wedstrijdballen met logo
  Binnen het cluster krijgt elk team een set van 5 wedstrijdballen waar de wedstrijden mee gespeeld worden. De ballen worden bedrukt met het logo van de sponsor. Een sponsor kan ervoor kiezen om een cluster van teams (GTBM, CJC, Senioren) te sponsoren.
  Prijs €1.000,- per cluster van teams per seizoen
 • Aankleding van trainers
  We hebben tal van vrijwilligers die meerdere keren per week, ongeacht de weersomstandigheden, op het veld staan om training te geven aan de teams. We willen onze dankbaarheid tonen door deze vrijwilligers in de spotlight te zetten en te voorzien van goede trainingskleding, eventueel met het logo van de sponsor erop.
  Prijs € 1.500 per cluster van teams per seizoen voor minimaal 3 seizoenen
 • Paalbeschermers (4x) en vlaggen (14x) met logo
  Bij wedstrijden worden de palen bedekt met kussens voor bescherming van de spelers. Op deze kussens wordt het logo gedrukt en is tijdens de wedstrijden goed zichtbaar. Ook staan langs het veld vlaggen om het veld af te bakenen, dit zijn in totaal 14 vlaggen. Op deze vlaggen wordt ook het logo bedrukt.
  Prijs €.2500,- per seizoen per veld voor minimaal 5 seizoenen
 • Scorebord (LED)
  Hiermee schaft de club een LED scorebord aan van 400×180 cm. Tijdens wedstrijden zal het logo prominent op het scorebord zichtbaar zijn. Voor de wedstrijd, in de rust en na de wedstrijd kan er een advertentie getoond worden.
  Het scorebord kan eventueel ook in co-financiering met andere sponsoren
  Prijs: €10.000,- per seizoen voor minimaal 3 seizoenen

Contact

Peter de Witte
penningmeester@rotterdamserugbyclub.nl