Ereleden

Erelid

Gouden speld in dezelfde uitvoering als de Zilveren onderscheiding. Het Erelidmaatschap is de allerhoogste onderscheiding die de Rotterdamse Rugby Club kent. Op voordracht van de leden dragen deze de kandidaat aan de Algemene Vergadering voor. Toekenning kan namelijk uitsluitend geschieden door de ALV als zijnde het hoogste gezagsorgaan van de RRC met instemming van 2/3 meerderheid van de Vergadering. Toekenning door de ALV aan iemand die zich lange tijd heeft ingespannen en opvallende prestaties voor de RRC of rugby in zijn algemeenheid heeft verricht.

Lid van verdienste

Zilveren speld met rugbybal. Toekenning door het bestuur aan iemand die zich lange tijd heeft ingespannen en opvallende prestaties voor de RRC heeft verricht.

Ereleden RRC

 • Willem Lathouwers
 • Karel van Wingerden
 • Lex den Hoedt
 • Luke Rumsey
 • Peter Riedijk
 • Leen van Oosten
 • Dhr M. van Nahuis
 • Dhr J.C. van Wingerden senior
 • Wout Otte

Leden van verdienste RRC

 • Rik Karreman
 • Gerrit van de Hulst
 • Ursus van Engelsdorp Gastelaars

Leden voor het leven

 • Gerrit-Jan Ankoné
 • Philemon Laros
 • Lucas Muis
 • Sander Muis
 • Bert-Jan ter Riet
 • Marcus van Engelsdorp Gastelaars
 • Gerrit van de Hulst
 • Bjorn Buijing