Vertrouwenscontactpersoon RRC

 

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen binnen de club en met plezier kunnen rugbyen. Als dat niet meer lukt, omdat sprake is van ongewenst gedrag (bijvoorbeeld pesten, agressie, (seksuele) intimidatie of discriminatie) kan de vertrouwenscontactpersoon benaderd worden.

Wanneer naar de Vertrouwenscontactpersoon?
Bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) kan je jouw verhaal kwijt wanneer je te maken hebt gehad met ongewenst gedrag. Je krijgt van de VCP informatie over de mogelijkheden voor doorverwijzing en de procedures. Je beslist zelf of, en zo ja, welke vervolgstap wordt genomen.

De situatie gaat om ongewenst gedrag van een betrokkene bij de Rotterdamse Rugby Club; (één van de) leden, ouders van jeugdleden, vrijwilligers, commissieleden of bestuursleden van de gericht tegen één van diezelfde personen.

Hoe vertrouwelijk is het echt?
Zoals de naam al zegt: alles wat met een vertrouwenspersoon wordt besproken, blijft vertrouwelijk als dat wordt gewenst.
Het is belangrijk om te weten dat het bestuur altijd verantwoordelijk blijft voor de vereniging, daarom meldt de vertrouwenspersoon ieder incident (anoniem indien gewenst) bij het bestuur.

Wat is de vertrouwenscontactpersoon niet?
De vertrouwenspersoon luistert en ondersteunt, maar is niet inhoudelijk betrokken bij de verdere behandeling van een melding. De vertrouwenspersoon is géén hulpverlener en doet géén onderzoek in de vereniging bij incidenten.

Hoe kan ik de Vertrouwenspersonen bereiken?
De Vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via e-mail of telefoon. Alleen de vertrouwenspersonen hebben toegang tot dit e-mailadres. Als gewenst wordt met een specifiek vertrouwenspersoon te spreken, kan dat in het e-mailbericht duidelijk worden gemaakt. Die betreffende vertrouwenspersoon neemt dan contact op.

Wie zijn de Vertrouwenspersonen?
De Rotterdamse Rugby Club heeft tijdens de ledenvergadering op (datum) (namen) gekozen als vertrouwenscontactpersoon.

*Frédérique van ‘t Groenewout-Beerden *
_Sinds 2020 loop ik rond bij RRC. Ik ben betrokken geraakt bij RRC doordat mijn middelste bij RRC speelt. Hij begon bij de guppen en daar vond ik de sfeer al erg gezellig en open. Sinds 2022 ben ik manager van de Turven bij RRC. Ik voel me erg thuis op de club en vind het belangrijk dat het voor iedereen een sociaal veilige omgeving is. _

Frédérique is HR manager bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en gecertificeerd vertrouwenspersoon. Naast haar werk is zij actief bij de Ladies Circle. Frédérique woont in Rotterdam.

Wil je contact opnemen met Frédérique?
Bel/whatsapp naar:  06-24963602, of mail naar vcp@rotterdamserugbyclub.nl