Vertrouwenscontactpersoon RRC

De Rotterdamse Rugby Club kent sinds 2017 de functie van vertrouwenscontactpersoon.

De vertrouwenscontactpersoon is aanspreekpunt voor leden van onze vereniging die geconfronteerd worden met ongewenst gedrag. Bij de vertrouwenscontactpersoon kan betrokkene zijn of haar verhaal kwijt, krijgt betrokkene informatie over de mogelijkheden voor doorverwijzing en de procedures. Betrokkene beslist zelf of en zo ja welke vervolgstap wordt genomen. De vertrouwenscontactpersoon luistert en ondersteunt, maar is niet inhoudelijk betrokken bij de verdere behandeling van een melding. De melding wordt wel geanonimiseerd aan het bestuur doorgegeven. Daarnaast werkt de vertrouwenscontactpersoon mee aan het vormgeven en uitvoeren van het RRC-beleid voor een sociaal veilige sportomgeving.

De Rotterdamse Rugby Club heeft tijdens de vorige ledenvergadering op 6 oktober 2017 Liesbeth Koning gekozen als vertrouwenscontactpersoon.

Liesbeth is voorzitter geweest van RRC en heeft geruime tijd de functie van jeugdcoördinator vervuld. Zij is betrokken geraakt bij RRC doordat haar –inmiddels volwassen- kinderen bij RRC hebben rugby hebben gespeeld. Dochter Lizzy is nog altijd actief lid van RRC. Liesbeth is juriste en woont in Rotterdam.

Wilt u met Liesbeth spreken?

U kunt haar ook bellen/een whatsapp sturen:  06 51807427

Of mailen: vcp@rotterdamserugbyclub.nl