Contributie 2023-2024

Elk jaar wordt door de penningmeester de contributie in rekening gebracht bij de leden. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijdscategorie waarin je door de bond wordt ingedeeld.

De contributie bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Clubcontributie: de opbrengst hiervan wordt gebruikt om de club draaiende te kunnen houden. Dit betreft bijvoorbeeld de kosten van trainers, rugbymaterialen, huur van de velden en het gebruik en onderhoud van de accommodatie.
  • Bondsbijdrage: een deel van de contributie wordt afgedragen aan Rugby Nederland.
  • Bijdrage shirts: de wedstrijdshirts worden door de club ter beschikking gesteld aan de teams. Ter bekostiging van deze shirts wordt een bijdrage voor het gebruik van de shirts in rekening gebracht. In principe worden om de 3 jaar nieuwe shirts gekocht voor de teams.
  • Inschrijfgeld: alle nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld. Dit wordt op de eerste factuur in rekening gebracht.
LeeftijdscategorieGeboortejaarClub contributie*Afdracht bond**Bijdrage shirtsTotaal
Senioren
Spelend lid
<2006€285,00€75,00€12,50€360,00
Senioren
Recreant
<2006€197,00€38,00€12,50€235,00
Colts2006-2007€230,00€55,00€12,50€285,00
Junioren2008-2009€227,00€33,00€12,50€260,00
Cubs2010-2011€223,00€27,00€12,50€250,00
Mini’s2012-2013€223,00€27,00€12,50€250,00
Benjamins2014-2015€228,00€22,00€12,50€250,00
Turven2016-2017€213,00€22,00€12,50€235,00
Guppen2018 en jonger€113,00€22,00€12,50€135,00

contributie (alleen) touch lid (niet als je al gewoon lid ben, dan mag je gewoon meedoen met touch)

Full touch rugby€75,00
Social touch rugby€50,00

* Nieuwe leden die na 1 februari worden ingeschreven, krijgen een korting van 50% op de clubcontributie.

** Nieuwe leden die na 1 april worden ingeschreven, krijgen een korting van 50% op de afdracht aan de bond.

REGELINGEN

Er zijn diverse regelingen met betrekking tot de betaling van de contributie:

  • Familiekorting: indien er 2 of meer familieleden lid worden van de Rotterdamse Rugby Club, wordt een korting gegeven op de clubcontributie. Deze korting wordt automatisch verwerkt op de contributiefactuur.
  • Studentenkorting: als student kom je in aanmerking voor een korting op de clubcontributie. Hiervoor moet je elk jaar een kopie van een geldige studentenkaart aanleveren aan de ledenadministratie.
  • Gespreid betalen: standaard biedt de vereniging de mogelijkheid om de contributie gespreid te betalen. Voor deze optie kan worden gekozen op het portaal van ClubCollect.
  • Subsidie mogelijkheden: voor ouders van jeugdleden die rond moeten komen van een beperkt budget, bestaat er de mogelijkheid om een subsidie te krijgen op de contributie en de aanschaf van kleding. Hiervoor werkt de vereniging samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
  • Betalingsproblemen: In geval van moeilijkheden met betalingen van de contributie kunt u altijd contact opnemen met de penningmeester van de vereniging.

CLUBCOLLECT

De Rotterdamse Rugby Club werkt voor de inning van contributie samen met ClubCollect. Dit is een online betaalplatform voor clubs, verenigingen en andere organisaties. ClubCollect helpt ons bij het administratief verwerken van de nota’s, betalingen en herinneringen.

Via ClubCollect is het mogelijk om de betaling te doen via een automatische incasso of direct met behulp van iDEAL. Daarnaast bieden we als vereniging de mogelijkheid om de contributie gespreid te betalen.

WANBETALING

De penningmeester van de vereniging verwerkt en controleert de contributiebetalingen en helaas komt het soms voor dat de contributie niet (volledig) wordt betaald. De penningmeester neemt in dergelijke contact op met de leden via zowel het platform van ClubCollect, als ook direct per mail of telefoon.

Indien de betaling van de contributie dan alsnog achterwege blijft, wordt het betreffende lid toegang tot de trainingen en de wedstrijden ontzegd. Tevens wordt het lid bij Rugby Nederland aangemerkt als wanbetaler, wat het onmogelijk maakt om bij een andere rugby vereniging in Nederland, of het buitenland, lid te worden.