post

Liesbeth Koning benoemd tot Lid van Verdienste van de Rotterdamse Rugby Club

Leden van de Rotterdamse Rugby Club,

 

Het is met grote eer en oprechte trots dat ik vandaag een bijzonder persoon wil eren en erkennen voor haar buitengewone bijdragen aan onze geliefde club. Het is met genoegen dat ik aankondig dat Liesbeth Koning wordt benoemd tot Lid van Verdienste van de Rotterdamse Rugby Club.

 

Liesbeth heeft op verschillende fronten haar stempel gedrukt op onze club en heeft ons jarenlang toegewijd en met passie gediend. Haar betrokkenheid bij rugby begon als moeder van twee spelers, Hugo en Lizzy, die met hun liefde voor de sport haar hebben aangestoken. Liesbeth besloot niet aan de zijlijn te blijven staan, maar toonde haar talent en toewijding als een ware “Mother rugger” gedurende een aantal seizoenen op Ameland.

 

Maar het is vooral haar toewijding als vrijwilliger waar Liesbeth op indrukwekkende wijze heeft bijgedragen aan de ontwikkeling en groei van onze club. Ze heeft zichzelf op verschillende belangrijke posities ingezet, met als eerste voorbeeld haar rol als coördinator jeugd van 2007 tot 2009. Hier heeft ze met onvermoeibare energie gewerkt aan het creëren van een positieve en veilige omgeving voor onze jonge spelers, waarin ze niet alleen hun rugbyvaardigheden konden ontwikkelen, maar ook persoonlijk konden groeien.

 

In 2009 werd Liesbeth erkend voor haar buitengewone toewijding en verdiensten voor de Rotterdamse Rugby Club. Als erkenning voor haar uitzonderlijke bijdragen als vrijwilliger, ontving ze de prestigieuze prestatiepul. Deze onderscheiding markeert Liesbeth’s onvermoeibare inzet en haar onuitwisbare impact op de ontwikkeling en groei van onze club.

 

In haar tijd als voorzitter van 2013 tot 2017 heeft Liesbeth een onuitwisbare impact gehad op onze club. Onder haar leiderschap werden belangrijke beslissingen genomen en strategieën geïmplementeerd die niet alleen hebben bijgedragen aan onze huidige successen, maar ook aan het financiële welzijn van de club.

 

Op haar eigengereide manier heeft Liesbeth een cruciale rol gespeeld bij het veiligstellen van de financiële gezondheid van onze club. In een tijd waarin de bond op de rand van faillissement balanceerde en een aanzienlijke extra financiële injectie van de club verwachtte, heeft Liesbeth met vastberadenheid en organisatorische vaardigheden gehandeld. Ze heeft onvermoeibaar gewerkt aan oplossingen waarbij ze de betrokkenheid en steun van onze leden wist te mobiliseren.

 

Dankzij Liesbeth’s toewijding en vasthoudendheid zijn we erin geslaagd om een stevige basis te leggen voor de toekomst van onze club, in het bijzonder ons mooie clubhuis. Haar visie en daadkracht hebben ons naar nieuwe hoogten gestuwd en hebben ervoor gezorgd dat we een solide en stabiele organisatie zijn geworden.

 

Daarnaast heeft Liesbeth zichzelf toegewijd als vertrouwenspersoon van onze club van 2017 tot 2023. Deze rol is van onschatbare waarde geweest, waarbij ze een veilige ruimte heeft gecreëerd voor onze leden om hun zorgen te delen en bij te dragen aan een cultuur van respect en inclusiviteit. Haar empathie, integriteit en vermogen om te luisteren hebben velen geholpen en hebben de Rotterdamse Rugby Club tot een hechtere gemeenschap gemaakt.

 

Bovendien heeft Liesbeth haar expertise op het gebied van juridisch advies ingezet ten behoeve van de club. Ze heeft ons bijgestaan in diverse juridische kwesties, variërend van claims tegen besluiten van de bond tot het verstrekken van waardevol advies aan de bouwcommissie. Haar juridische kennis en vastberadenheid hebben onze club in staat gesteld om op te komen voor onze belangen en succesvolle resultaten te behalen.

 

Liesbeth, jouw inzet, toewijding en betrokkenheid zijn een voorbeeld voor ons allen. Je hebt de Rotterdamse Rugby Club op indrukwekkende wijze gevormd en verrijkt, en daarom is het een immense eer om je vandaag te eren als Lid van Verdienste. Jouw onbaatzuchtige bijdragen als speler, jeugd coördinator, voorzitter, vertrouwenspersoon en juridisch adviseur hebben een blijvende impact gehad op onze club en degenen die er deel van uitmaken.

 

Jouw bijdragen hebben onze club sterker, hechter en succesvoller gemaakt. Je hebt het verschil gemaakt in het leven van onze spelers, coaches, vrijwilligers en supporters. Je hebt de waarden van rugby gereflecteerd in je handelen en hebt anderen geïnspireerd om het beste van zichzelf te geven.

 

Liesbeth, namens het bestuur, de leden en de gehele Rotterdamse Rugby Club, wil ik je bedanken voor je onschatbare inzet en toewijding. Jouw toewijding en liefde voor de club zijn voor altijd in ons hart gegrift. We zijn vereerd om je als Lid van Verdienste te mogen verwelkomen en we hopen dat deze erkenning slechts een kleine weergave is van de diepe waardering die we voor jou koesteren.

 

Dank je wel en gefeliciteerd met deze welverdiende eer!

 

Oscar van Rijn

Voorzitter van de Rotterdamse Rugby Club

post

Phil Laros benoemd tot Ere-lid van de Rotterdamse Rugby Club. Leden van de Rotterdamse Rugby Club

Leden van de Rotterdamse Rugby Club,

 

Vandaag eren en erkennen wij een uitzonderlijk persoon  voor zijn onschatbare bijdragen aan de Rotterdamse Rugby Club. Het is mij een grote eer om te spreken over Phil (Philemon) Laros, terwijl wij hem de prestigieuze titel van Ere-lid toekennen.

 

Phil’s reis bij onze club begon op de prille leeftijd van acht jaar, en vanaf dat moment is hij een onmisbaar onderdeel geworden van onze rugbyfamilie. Hij klom gestaag op door de gelederen, beginnend bij de jeugdteams voordat hij zijn stempel drukte op het seniorenteam. Zijn toewijding en passie voor de sport waren gedurende zijn hele spelerscarrière duidelijk zichtbaar, die voortduurde tot het seizoen 2001/2002.

 

Laat mij enkele van de opmerkelijke prestaties van Phil op het veld belichten. Als speler heeft hij een indrukwekkende reeks kampioenschappen meegemaakt die voor altijd in ons collectieve geheugen gegrift zullen blijven. In het seizoen 1993/1994 speelde Phil een cruciale rol in onze triomf als kampioenen van de tweede klasse, waarmee we promoveerden naar de eerste klasse. Het daaropvolgende jaar leidde hij opnieuw de charge toen we de titel veroverden in de eerste klasse, waarmee we ons een plek verwierven in de prestigieuze Ereklasse.

 

Phil’s bijdragen aan de club reikten verder dan zijn opmerkelijke spelerscarrière. Na zijn afscheid als speler maakte hij moeiteloos de overstap naar coaching, te beginnen bij de jongste leden van onze club, de Turven. Hij werkte onvermoeibaar, begeleidde en koesterde onze jeugdteams en nam uiteindelijk de verantwoordelijkheid op zich om ons seniorenteam te coachen.

 

Naast zijn coachingsrollen heeft Phil ontelbare uren besteed aan verschillende clubactiviteiten. Van het informeel coördineren van onze TBM-teams tot het samenstellen van de TBM-nieuwsbrief, van dienen in de Technische Commissie tot het helpen bij de ontwikkeling van ons jeugdbeleidsplan, Phil’s betrokkenheid kende geen grenzen. Hij stak de handen uit de mouwen en nam actief deel aan talloze initiatieven, waaronder het organiseren van toernooien, reizen, barbecues en zelfs het helpen bij de installatie van faciliteiten en renovaties.

 

In 1994 heeft Phil Laros een bijzondere eer ontvangen bij de Rotterdamse Rugby Club. Zijn buitengewone toewijding en verdiensten voor de club werden bekroond met de prestigieuze prestatiepul. Deze onderscheiding is een erkenning van de immense waarde die Phil heeft toegevoegd aan onze clubgemeenschap.

 

Maar bovenal is Phil’s aanwezigheid bij de Rotterdamse Rugby Club altijd gekenmerkt door zijn sterke meningen, zijn gepassioneerde stemgeluid en bovenal zijn onwankelbare liefde voor het rugby. Hij is een bron van kameraadschap, inspiratie en plezier, en heeft onze club doordrenkt met zijn aanstekelijke geest.

 

Vandaag, terwijl we Phil Laros eren als Ere-lid, erkennen we het uitzonderlijke erfgoed dat hij achterlaat. Zijn toewijding, inzet en belangeloze dienstbaarheid hebben onze club gevormd en getransformeerd tot wat het vandaag is. Phil, jouw onvoorwaardelijke steun en onvermoeibare inspanningen hebben het leven van talloze spelers, coaches en vrijwilligers aangeraakt. Jij belichaamt de ware geest van rugby, en jouw impact zal nog generaties lang in onze club doorklinken.

 

Namens de hele Rotterdamse Rugby Club wil ik Phil Laros mijn diepste dankbaarheid uitspreken voor zijn buitengewone bijdragen. Als Ere-lid voegt hij zich bij een selecte groep individuen die een blijvende impact hebben gehad op de geschiedenis van onze club. Phil, gefeliciteerd met deze welverdiende eer en bedankt dat je een integraal onderdeel bent geweest van onze rugbyreis.

 

Laten we een welgemeend applaus geven voor Phil Laros!

 

Oscar van Rijn

 

Voorzitter van de Rotterdamse Rugby Club

post

BALV 26 mei

Beste leden en rugbyliefhebbers,

Afgelopen vrijdag vond een belangrijke BALV plaats bij onze rugbyclub. Er zijn drie belangrijke beslissingen genomen die we graag met jullie willen delen. In deze eerste post lichten we de eerste beslissing toe.

De termijnen van onze Voorzitter, Oscar van Rijn, Penningmeester, Peter de Witte, en Secretaris, Bryan Schwillens, lopen aan het einde van dit seizoen af. Helaas hebben zij zich niet opnieuw verkiesbaar gesteld. Dit betekent dat we nieuwe bestuursleden moesten kiezen.

Tot en met augustus zullen de huidige bestuursleden in functie blijven. Vanaf 1 september zullen de nieuwe bestuursleden hun functies overnemen.

We zijn verheugd om de volgende kandidaten, gekozen door de ALV, aan jullie voor te stellen:

Richard van Ravenstein als Voorzitter
Jessie Weegenaar als Secretaris
Piet Jan van der Giessen als Algemeen Bestuurslid
We zijn blij met hun benoeming en wensen hen veel succes in hun nieuwe functies voor de komende drie jaar.

Bij deze willen we onze oplettende lezers erop wijzen dat er nog geen penningmeester is gekozen. Helaas heeft zich nog geen kandidaat beschikbaar gesteld voor deze belangrijke rol. Uiteraard verdient onze club, RRC, ook een geweldige penningmeester. Dus als je denkt dat je het juiste profiel hebt, meld je dan aan bij de secretaris via secretaris@rotterdamserugbyclub.nl.

post

Dringend nieuwe bestuursleden gezocht!

De Rotterdamse Rugby Club heeft de afgelopen jaren een geweldige bloei meegemaakt. We hebben een prachtig nieuw clubhuis, een 1e team welke in de hoogste klasse van Nederland speelt, een groeiend aantal leden en we zijn financieel gezond.

Hoewel het uitgangspunt is dat jaarlijks een evenredig deel van het bestuur aftreedt komen er met ingang van volgend seizoen de positie van Voorzitter, Penningmeester en Secretaris gelijktijdig beschikbaar (daarnaast is ook nog een positie als vijfde bestuurslid vacant).

Daarom zijn we op zoek naar mensen die zich betrokken voelen bij de vereniging en die samen met de andere bestuursleden, vrijwilligers, sponsoren en actieve leden verder vorm wil geven aan de ambities en de toekomst van RRC. Het bestuur is een leuke manier om meer verbonden te raken met je club. Met behulp van onze vrijwilligers is het een geweldige manier om iets terug te doen voor je club of die van je kind.

De komende jaren heeft het nieuwe bestuur de uitdaging om binnen de vereniging Breedtesport met Topsport te verbinden. Zodat RRC op een duurzame wijze en met behoud van het verenigingsplezier tot de top van het NL rugby zal blijven behoren.

Dat betekent dat er beleid moet worden gemaakt en uitvoering moet worden gegeven aan diverse onderwerpen zoals:

 • Investeren in trainers en de jeugdbegeleiding.
 • Uitbreiden poel scheidsrechters
 • Investeren in kwaliteit van rugby
 • Aantrekkelijk klimaat topsporters
 • Goede faciliteiten:
  • Clubhuis is een thuis (eten, ontspanning etc)
  • Faciliteiten (Fysio en andere begeleiding)
  • Professioneel krachthonk
 • Veilig sportklimaat
 • Werven van nieuwe leden (in alle leeftijdscategorieën)
 • Werven van vrijwilligers en vrijwilligersbeleid

Ben je geïnteresseerd?

Via deze link vind je alle openstaande vacatures.

Op woensdagavond 22 maart om 20.00 uur zal het huidige bestuur een toelichting geven op de diverse vacatures en de werking van het bestuur in het algemeen. Een uitstekende gelegenheid om al je vragen te stellen en eventuele toekomstige bestuursleden te ontmoeten

Procedure

Op de volgende ALV (26 mei 2023) zal er een nieuw bestuur worden gekozen met als aanstellingsdatum 1 september. Alleen kandidaten die zich voor de uitnodiging van de ALV kandidaat hebben gesteld zijn verkiesbaar. Het huidige bestuur kan dan gedurende de zomermaanden de nieuwe bestuursleden begeleiden zodat vanaf 1 september de nieuwe leden geïnstalleerd kunnen worden en het stokje volledig kunnen overnemen.

post

Aanmelden als Scheidsrechter

We hebben onlangs geïnventariseerd waarom onze leden geen scheidsrechter willen zijn. Dit omdat  de RRC te weinig scheidsrechters heeft en we daarmee vooral onze jeugd niet goed kunnen laten rugbyen maar ook omdat we verplicht zijn per senioren-team tenminste één scheidsrechter te leveren.

Hieronder een overzicht van de reacties.

Het zou teveel tijd kosten. We hopen dat leden aan het eind van hun spelerscarrière de overstap te maken van speler naar scheidsrechter. Als je door de bond ingedeeld wordt als scheidsrechter wordt je in de regio ingedeeld. Gelukkig zijn er in onze regio veel clubs, dus de reistijd is beperkt.
Voor de jeugdscheidsrechters zijn alle wedstrijden thuis.

Een combinatie van te geringe regelkennis en te weinig training als scheidsrechter. Dit pakken we gezamenlijk op. Regelkennis opbouwen is een kwestie van leren, uitleg en er zijn leuke (kosteloze) cursussen die regelmatig georganiseerd worden. Daarnaast krijg je begeleiding van de TC tijdens het fluiten. Meer info over de regels van rugby is te vinden op: https://rugby.nl/rugby/spelregels/

Reiskosten worden vergoed voor ingedeelde scheidsrechters en men wordt alleen in eigen regio ingedeeld. Ook kun je bij de bond aangeven wanneer je beschikbaar is, met een minimum van 10 wedstrijden per jaar dat je moet fluiten. Maar het helpt ook al als we meer clubscheidsrechters, indeelbare beoordelaars, scheidsrechter-coaches of een (regionale) indeler leveren. Dus als indeelbaar scheidsrechter een brug te ver is, kun je nog steeds helpen.

Gebrek aan waardering. De waardering voor scheidsrechters vindt plaats op het veld. Zonder scheidsrechters geen rugby! Bij rugby wordt een scheidsrechter dan ook met respect behandeld en drinkt iedereen na de wedstrijd een drankje in goede harmonie. Dat is leuk en wordt, zeker bij jeugd, zeer gewaardeerd.

De club zoekt een scheidsrechterscoördinator. De bond heeft deze rol binnen clubs verplicht gesteld om ervoor te zorgen dat elke club een beleid heeft en goed zorgt voor zijn scheidsrechters. Zie voor deze vacature:  https://rotterdamserugbyclub.nl/?page_id=39568

Zie ook de vacature voor scheidsrechters en grensrechters, deze is te vinden op: https://rotterdamserugbyclub.nl/?page_id=39575 

Alle redenen dus om je aan te melden als scheidsrechter. Daarmee help je de club, de spelers en het rugby in regio Rotterdam vooruit!