post

Nieuwsupdate week 18

BOUW

De bouw van het clubhuis heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Het dak is vorige week geplaatst en daarmee begint het nu ook echt op een clubhuis te lijken. Langzaam maar zeker beginnen we de blik te verleggen naar het moment dat het gebouwde wordt opgeleverd. Hoewel de bouw dan klaar is, zijn er nog genoeg zaken die moeten worden afgewerkt of ingericht. Sommige werkzaamheden moeten nog door onszelf worden opgepakt omdat ze niet in het oorspronkelijke budget pasten, maar we moeten vooral ook het clubhuis ‘eigen’ gaan maken door middel van de aankleding. Daarvoor zijn er in juli en augustus best wat helpende handen nodig. Maar ook tot die tijd kan de club jullie hulp gebruiken.

Het bestuur werkt momenteel aan een overzicht van zaken waar hulp welkom bij is. Dit kan zijn qua uitvoering of met mogelijke tips waar we gunstig bepaalde spullen kunnen inkopen. Hou de website en sociale media van RRC komende week in de gaten voor dit overzicht. Verdere instructies over hoe je kunt bijdragen delen we dan.

Sowieso is er nog budget voor nodig voor een aantal zaken die we nog moeten inkopen. Daarom hopen we dat jullie ook nog willen via een crowdfunding/loterij. Doneer een bedrag via https://app.clubcollect.com/forms/nl/rotterdamse-rugby-cl/gers-clubhuis en laat bij je donatie je e-mailadres achter. Onder degenen die hun e-mailadres achter laten verloten we rugby- en clubitems!

PROEFTRAINING JEUGD

Later deze maand worden er bij de Guppen, Turven en Benjamins proeftrainingen georganiseerd. Kinderen die geïnteresseerd zijn in rugby mogen dan mee komen doen om te kijken of rugby echt bij hen past. Wij kijken er alvast erg naar uit en willen onderstaande (gerse!) flyer met jullie delen. Delen jullie hem verder?

TOERNOOIEN JEUGDTEAMS

Voorzichtig wordt er ook vooruit gekeken naar wat er kan na terugdraaien van de Corona-maatregelen. Zo wordt er in Den Haag gekeken of HRC het North Sea Beach toernooi kan organiseren op 19 en 20 juni. Vanuit RRC zijn alvast ingeschreven:

  • Turven (2 teams)
  • Benjamins (2 teams)
  • Mini’s (2 teams)
  • Cubs (2 teams)
  • Junioren (2 teams)
  • Colts (1 team)

De wedstrijden zijn 5 a side en max. 12 spelers per team.

Daarnaast werkt Octopus aan het Octopus Pré Season Tournament op zondag 29 augustus. Daarvoor zijn ingeschreven:

  • Mini’s
  • Cubs
  • Junioren
  • Colts

Allen met één team. De wedstrijden zijn 15 a side, max. 22 spelers per team.

We hopen heel erg dat deze toernooien kunnen doorgaan en onze jeugd zich weer kan meten tegen spelers van andere clubs!

Zelf een bericht delen via de nieuwsbrief?

Via de nieuwsbrief proberen we nieuws en leuke berichten van binnen de club met jullie te delen. Maar omdat we elkaar nu minder spreken en zien door de Coronamaatregelen, kan het goed zijn dat we soms leuke nieuwtjes missen. Daarom willen we de mogelijkheid bieden aan iedereen binnen de club om een bijdrage aan te leveren voor de nieuwsbrief. Stuur je bijdrage naar redactie@rotterdamserugbyclub.nl. We zullen dan altijd even laten weten of de bijdrage geplaatst wordt en of de tekst wordt aangepast/ingekort. Omdat we de nieuwsbrief compact willen houden, vragen we om bijdrages binnen 1 alinea te houden.

post

Nieuwsupdate week 15

Trainingstijden
Sinds het verruimen van de avondklok, hanteren we de volgende trainingstijden en veldindeling:

Update bouw
Tijdens het paasweekend hebben we het hoogste punt van de bouw bereikt. Inmiddels worden de buitenmuren van het nieuwe clubgebouw opgetrokken.
Voor iedereen die druk was met paaseieren zoeken, is hier de eerder geposte video met een sfeerimpressie van de voortgang van de nieuwbouw. De ceremonie van het plaatsen van de vlag op het hoogste punt van de bouw is voltrokken door Marcus van Engelsdorp Gastelaars (lid van van verdienste) en Tom Alloway (aanvoerder van de herenselectie). Ze werden bijgestaan door onze voorzitter Oscar van Rijn, die de leden kort toespreekt.

Paastoernooi Turven
De Turven hebben zaterdag 3 april een heerlijk paastoernooi gespeeld waar de Kids hun beste rugbyspel hebben laten zien.
🏉 3 terechte winnaars:
Bowlfinale: Ierland
Platefinal: Wales
Cupfinale: Frankrijk.
🏉 Tournament player of the match: Finn! Met 4x dubbel-tag.

Uitslagen

Clinic Benjamins en Mini’s
Sterspelers van het Nederlandse rugby Castor Magis en Wolf van Dijk hebben zondag 11 april een clinic verzorgd. Later deze week volgt een verslag over deze bijzondere middag voor onze Benjamins en Mini’s. Naast de aanwezigheid van Castor en Wolf, was deze middag niet mogelijk geweest zonder de inzet van trainers en begeleiders, hulde en dank voor het organiseren van een dag die onze jeugdspelers ongetwijfeld lang zal bijblijven!

Foto’s: Villadinamica

Nieuwsupdate week 13

Bouwupdate

De nieuwbouw loopt voorspoedig. Door de eerdere vorst zijn er twee weken vertraging ontstaan, maar dat valt binnen de verwachting.
De planning is nog steeds dat er in juli wordt opgeleverd. Afgelopen weken zijn de vloeren van de begane grond gestort en de muren neergezet. De contouren van het gebouw zijn nu duidelijk zichtbaar. Vorige week is de vloer van de 1e verdieping gestort en gaan we letterlijk een treetje hoger bouwen. De verwachting is dat eind week 14 het hoogste punt van de bouw wordt bereikt. Momenteel zijn we druk bezig met de inrichting van de keuken en de bar. Dat betekent detailtekeningen van de apparatuur en natuurlijk onderhandelen met de leveranciers.
Dit deelproject wordt getrokken door David-Jan van Gorkom. Met al zijn ervaring moet dat goed komen!
Mochten mensen vragen of ideeën dan kunnen ze dat melden op bouwmelding@rotterdamserugbyclub.nl

Hervatting training senioren >27
Rugbyen zonder contact maar toch gevoel houden? Het kan weer!
De senioren dames en heren zijn sinds twee weken weer begonnen met trainen.
Uiteraard op de 1,5 meter en in groepjes niet groter dan vier.
Dankzij Robert, Bjorn en Robin kunnen ook de volwassenen boven de 27 jaar weer ballen vangen, zweet afdrijven en elkaar gemoedelijk toespreken.

Elke dinsdag en donderdag van 19.15 tot 20.15, zodat iedereen weer voor de avondklok thuis kan zijn.
Het is proeven van dat wat er ons in de nabije toekomst weer staat te wachten.

Topspelers van het Nederlandse team geven clinic voor de Benji’s en Mini’s van RRC
Op 11 april komen Castor Magis, Wolf van Dijk en Duarte van Gijzelen topspelers van het Nederlandse rugby en spelers van NLXV een clinic geven voor de Benji’s en Mini’s. Het blijft een uitdaging nu we geen wedstrijden spelen om uitdagende activiteiten te organiseren. Enthousiast en blij zijn wij dan ook dat Castor, Duarte en Wolf op 11 april deze clinic bij RRC willen geven. Een leuke dag voor de Benji’s en Mini’s waarbij er zeker ook een moment zal zijn voor de mini’s en benji’s om met deze topspelers op de foto te gaan!

RRC vernieuwbouw

Beste ouders / leden van RRC,

Na uitgebreide studie is besloten dat we een deel van het bestaande gebouw gaan verbouwen, namelijk het kantine deel. We willen kinderverblijf Guppie graag behouden als huurder, maar laten hun deel voorlopig intact (samen met de huidige kleedkamers en opslagruimte) We willen het 3e en 4e kwartaal beginnen, als we voldoende financiele middelen hebben. Wij hebben nog maar 75.000 euro nodig, dus kunnen jouw hulp nog goed gebruiken bijv. met de aanschaf van obligaties, deelname aan de benefietavond op 30 maart of andere vormen van sponsoring. Met elkaar krijgen we het voor elkaar!

Wat is de afgelopen periode gebeurd?
Studies, ontwerpen….
De afgelopen maanden heeft de bouwcommissie en het bestuur van RRC een haalbaarheidstudie gedaan naar de vernieuwbouw van haar clubhuis. Deze studie heeft tot doel een verantwoorde keuze te maken over de vernieuwbouw en het bijbehorende budget.
De architect, Marc Joubert van JA Joubert Architecten, heeft verschillende ontwerpen gemaakt. De bouwteampartner/aannemer heeft kostenramingen opgesteld en de constructeur heeft de eerste constructieve adviezen opgesteld. Tevens zijn de ontwerpen met Kinderdagverblijf Guppie besproken.

…..consessies en kostenreductie
Gedurende de haalbaarheidstudie zijn verschillende consessies in het ontwerp en materialisatie gedaan. Met als doel de kosten te reduceren en ook om Kinderdagverblijf Guppie binnenboord te kunnen houden. Immers Guppie vormt als huurder ook een goede inkomstenbron voor RRC. En de haalbaarheid van de vernieuwbouw wordt natuurlijk mede bepaald door de inkomsten.

Extra inkomsten gekregen: hartelijk dank daarvoor!
De door RRC opgezette sponsoracties en het obligatieplan hebben gezorgd voor extra inkomsten op korte termijn. Daarnaast zijn er verschillende subsidies waar RRC voor in aanmerking komt. Ook wordt onderzocht of met het oprichten van een stichting verrekening van BTW mogelijk is. Het is fantastisch hoe een ieder op deze manier letterlijk een steentje bijdraagt!

Totale kosten te hoog> aanpassing plannen
Tot de haalbaarheidstudie behoort ook:
• een totale kostenopstelling met alle bijkomende kosten (tijdelijke huisvesting, sloopkosten, legeskosten vergunningsaanvraag etc.) en
• een risicoanalyse: welke risico’s kunnen zich voordoen en hoe groot is de kans dat dit risico zich voordoet en vervolgens de impact daarvan. Er zijn meerdere risico’s te benoemen waarvan het merendeel beheersbaar of oplosbaar is. Behoudens de belangrijkste: Kinderdagverblijf Guppie.
Ondanks dat de spaarpot voor de vernieuwbouw steeds meer gevuld raakt, is het onvoldoende om de ambitieuze plannen die RRC heeft volledig te kunnen realiseren. Al zou het wel mogelijk zijn met extra financieringen, dan is het grootste risico dat Kinderdagverblijf Guppie wegvalt. Deze kans is weliswaar zeer klein en niet de intentie of verwachting van Guppie, maar als het zich voordoet dan komt het voortbestaan van RRC in gevaar. En dat risico strookt niet met de financieel gezonde situatie die RRC wil behouden, waarbij er ook ruimte blijft voor investering in de ontwikkeling van de vereniging en spelers.

Wat nu? Een deel verbouwen
Deel Guppie niet verbouwen, rest wel
In goed overleg met Guppie heeft RRC daarom besloten dat het gebouwgedeelte waar Guppie gebruik van maakt vooralsnog in tact blijft. Vanzelfsprekend wordt door RRC het nodige onderhoud gepleegd, zodat Guppie ook de komende jaren op een prettige manier gebruik kan blijven maken van haar huidige onderkomen. Bijkomstigheid is dat de huidige kleedkamers en de materialenruimte van RRC voorlopig ook blijven staan en dus gebruikt kunnen blijven worden gedurende de uitvoering van de vernieuwbouw. Dit scheelt ook weer in de kosten die we anders voor tijdelijke accomodatie hadden moeten maken.

Op termijn deel Guppie verbouwen
Guppie zal ondertussen de mogelijkheden gaan onderzoeken om zelfstandig en op eigen initiatief een nieuw kinderdagverblijf te realiseren op de locatie van de bestaande bouw. De verwachting is dat deze plannen, indien financieel mogelijk, gerealiseerd worden na ca. 2 tot 7 jaar. Tot die tijd blijft Guppie in de vertrouwde bestaande huisvesting en zijn de huurinkomsten voor RRC gegarandeerd. De huuropbrengstsen van Guppie zijn verder niet meegenomen in de begroting van de vernieuwbouwplannen, dus als Guppie blijft betekenen dat voor RRC alleen maar extra inkomsten!
Omdat Guppie zelf in de toekomst, indien mogelijk, de nieuwbouw financiert, vormt dit voor RRC geen risico meer omdat RRC niet de investering doet en dan dus ook geen huurinkomsten nodig heeft van Guppie.

Wel nieuw clubhuis!
Zoals eenieder bekend is RRC noodgedwongen haar nieuwbouw plannen wel onverhoopt door te zetten omdat haar gebouwdeel lekt, tocht en onvoldoende ruimte biedt aan het groeiende ledenaantal. De architect Marc Joubert en de bouwteampartner Ivo Batenburg van Vastgoed Batenburg werken het ontwerp op dit moment nader uit. Ook wordt het constructieve advies herzien. Zonder Guppie wordt het gebouw compacter en is de reële verwachting dat dit gaat passen binnen het beoogde budget en dat RRC de nieuwbouw in het 3e en 4e kwartaal van dit jaar zal kunnen gaan realiseren.

Nog 75.000 euro nodig: hoe kan je bijdragen?
Kortom, de plannen zijn binnen handbereik, maar.… alhoewel we het beoogde budget bijna bij elkaar hebben (onder voorbehoud van toekenning van subsidies en goedkeuring van de Belastingdienst) hebben we nog ongeveer € 75.000 nodig. Met dit bedrag kunnen we de inrichting verzorgen en de financiële lasten naar een nog veiliger niveau terugbrengen.
Dus meld u alsnog aan voor een obligatie van 1000 euro (of een halve, want dat mag vanaf nu ook!!), kom naar de benefietavond op vrijdag 30 maart, (draag leuke en unieke veilingitems aan), of lever een sponsorbijdrage (bijvoorbeeld spullen die nodig zijn voor de inrichting (van deuren tot kledinghaakjes!). Op die manier bouwen we met elkaar het nieuwe clubhuis van RRC!

Meer informatie?
Komende weken zullen we op de donderdagavond in het clubhuis een stand bemannen waar u meer informatie over de vernieuwbouwplannen kunt krijgen en waar we uw vragen met plezier zullen beantwoorden. Of schiet het bestuur aan tijdens wedstrijddagen.

Heeft u op voorhand al vragen? Neem dan gerust contact op met bouw@rotterdamserugbyclub.nl

Met elkaar krijgen we het voor elkaar!

Met hartelijke groeten,

De bouwcommissie en het bestuur van RRC.