Verslag Technische commissie (TC)

Beste leden van de Rotterdamse Rugby Club,

Hierbij het verslag van de TC voor de ALV. Binnen de RRC zijn we druk om het spel niveau en de jeugdopleiding naar een hoger niveau te tillen. De weg hiernaartoe zijn we twee jaar geleden ingeslagen. Met ons nieuwe, fantastische clubhuis, knappe beheerder, betere verlichting en mooie velden zijn nu ook de randvoorwaarden en faciliteiten aanwezig om dit te kunnen doen. Inmiddels hebben we met Christiaan Ferreira een hoofdtrainer die voor alle teams onze moderne speelwijze bepaalt, met succes!

Met de Technische Commissie zijn we bezig om het (jeugd-) beleid de komende jaren verder vorm en inhoud te geven. Een aantal thema’s hebben we inmiddels ingevuld. We lichten deze toe.

Juiste balans tussen selectie en breedtesport.

Bij RRC staat plezier in rugby voorop. Dat is het uitgangspunt van ons (jeugd-) beleid. Daarom vinden we de juiste balans tussen rugbyen in de selectie en in breedteteams heel belangrijk. Zonder breedte geen top en zonder top geen breedte. Afgelopen jaar is de speelstructuur voor RRC neergezet. Naarmate de jeugd ouder wordt zal het spelen in onze structuur steeds verder ingevuld worden zodat deze nieuwe spelers naadloos bij de senioren mee kunnen doen. We zullen erop toezien dat deze transitie steeds makkelijker wordt.

Omdat we niet bij alle CJC jeugdcategorieën twee teams hebben én we willen dat iedereen speeltijd krijgt, moeten we soms genoegen nemen met mindere resultaten. Wij vinden het belangrijk dat wij als club werven voor jeugd en dat we zoveel mogelijk spelers behouden om te groeien naar twee volwaardige teams bij de cubs, junioren en colts. Meer doorstroom betekend betere invulling van senioren teams met door RRC opgeleide spelers.

Bij de Turven zijn er 3 teams, Benjamins 4 teams en bij de Mini’s 3 tot 4 teams. De piramide begint vorm te krijgen, maar we zijn er nog niet!

Speciale aandacht vragen we voor ons damesteam. We willen dat dit team op het hoogste niveau gaat spelen. Daarvoor hebben we meer aanwas nodig vanuit de jeugd en een betere doorstroming naar de senioren. We zouden het erg waarderen als vrouwelijke trainers mét rugby ervaring zich aanmelden om de huidige jonge meiden beter te begeleiden.

Trainers en Teammanagers

Omdat we gehinderd worden door een gebrek aan trainers en teammanagers moeten we nog roeien met de riemen die we hebben. Inmiddels zijn er diverse trainers cursussen aangeboden waar goed aan deelgenomen wordt en dit willen we volhouden. Belangrijk is dat er meer trainers komen die zich blijven ontwikkelen. We zoeken met name oud rugbyspelers die zich willen ontwikkelen tot trainer.

We zoeken ook teammanagers, die mogen in deze dagen wel met de teams mee! Vooral een teammanager bij de colts wordt dringend gezocht.

Selectie beleid

Om het rugby niveau van de gehele club te verbeteren is het noodzakelijk dat we weten wat we goed én wat we niet goed doen op het rugbyveld. Daartoe zijn we nog onvoldoende in staat en we zijn bezig een spelers-volg-programma op te zetten. Selecteren is niet nieuw bij de RRC en we willen dat het selectiebeleid transparanter en voor iedereen duidelijk is. Selecteren houdt vooral in dat we ontwikkelingen van spelers bijhouden en gebruiken om keuzes te maken. Bij het selecteren kijken we naar een aantal hoofdcriteria:

  • Technische vaardigheden
  • Tactisch inzicht
  • Beleving en drive
  • Persoonlijkheid
  • Leeftijd, lichamelijke ontwikkeling en fitheid

We gaan alle coaches, trainers en teammanagers vragen om de mini’s en CJC jeugdspelers op deze elementen te monitoren, zodat we een palet aan inzichten ontvangen over de jaren van spelers. Met deze data kunnen we betere trainingen en opleidingen aanbieden voor iedereen in de club.

Bij ieder team of jeugdcategorie is één hoofdcoach aangewezen. Deze is eindverantwoordelijk voor de teamopstellingen. De TC is, middels deze hoofdcoaches, eindverantwoordelijk voor alle opstellingen. Op deze manier vertrouwen wij erop dat we het selectiebeleid zorgvuldig vormgeven.

Het selectieproces vindt altijd plaats binnen een zorgvuldige communicatie met coaches, trainers, ouders en de jeugdspeler zelf. Jaarlijks wordt de balans opgemaakt en besproken.

Spelen bij RRC

Rugby spelen vraagt wat van de spelers en ouders. Omdat rugby spelers niet op alle posities uitwisselbaar zijn is het belangrijk dat vooral bij de wedstrijden iedereen meedoet. Voor een derde team is plezier het belangrijkste, bij het eerste is winnen de doelstelling, maar voor alle teams geldt dat zonder spelers geen doelstelling haalbaar is. Aan iedereen vragen we dan ook om altijd of vaker te komen spelen.

Tot slot

Christiaan stapt uit de TC en stopt als Director of Rugby om zich volledig op het trainerschap te concentreren. Ook Erik Jan is al eerder uit de TC vertrokken. We danken beide heren voor hun inzet, zeer gewaardeerd.

Mooi om te melden is dat Claire van Elsacker in de tussentijd is aangesloten bij de TC. Het is fijn en belangrijk dat ook de dames een stem hebben binnen het rugbytechnische beleid.

We zijn de banden met de Rugby Academy en de Rugby Bond aan het aanhalen. In samenspraak met de NRB proberen we op locaties in en rond Rotterdam trainingen voor de GTBM te gaan organiseren. Dit heeft als doel om onze velden te ontlasten en om rugby bereikbaarder te maken voor meer jonge spelers. Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat uiteraard graag. Liefst zien of spreken we elkaar op de club.

Namens de TC,

Richard van Ravenstein
Piet Jan van der Giessen
Claire van Elsacker