post

Sloop clubhuis begonnen

Vandaag is het eindelijk zo ver! De voorbereidingen zijn achter ons, de sloop van het clubhuis is begonnen.
Vanochtend zijn de aannemers in alle vroegte begonnen met het verwijderen van het hek naast de ingang. Dit is om aparte ingangen te maken voor Guppie en de bouwplaats. Ook zijn de eerste happen al uit het oude clubhuis genomen.  Als bestuur zijn we natuurlijk erg enthousiast over deze dag. Daarom dat we bovenstaande beelden met jullie willen delen.

RRC Bestuur

post

Update bouw, veld & vrijwilligersfuncties

Beste leden,

We gaan de komende tijd regelmatiger updates met jullie delen over de gang van zaken binnen de club; we beginnen met 3 berichten over zaken rond de vernieuwbouw, openstaande vacatures en de Corona-maatregelen.

We hebben allemaal gezien dat er beter opgeruimd moet worden op het terrein, ter voorbereiding op de sloop en nieuwbouw van het clubhuis. Een begin is gemaakt en de selectie zal voor de seizoensstart een groot deel oppakken, waarvoor hulde. Meerdere handen zijn altijd welkom! Voor alle vragen, opmerkingen en helpende handen rondom de nieuwbouw is er nu het mailadres bouwmelding@rotterdamserugbyclub.nl.

Het goede nieuws is dat we de begroting voor de vernieuwbouw rond hebben, maar vóórdat we starten met de werkzaamheden moeten de puntjes op de i gezet voor de financiering door de gemeente. We verwachten dat het in de komende 3-4 weken rond is en hopen dus op zeer korte termijn de startdatum aan te kondigen!

Momenteel onderzoeken we de beste opties om de tijdelijke voorzieningen voor bv de bar en de winkel te regelen zodat we tijdens de verbouwing een broekje en sokken, een kop koffie of thee en hopelijk ook nog een biertje kunnen aanbieden.

We horen daarnaast regelmatig vragen over de velden. Van het grasveld gaat een strookje af tijdens de bouw, we kunnen er op trainen maar de wedstrijden zullen op het kunstgras zijn. Het plaatsen van de veldverlichting aan de verre kant daarvan is afhankelijk van een nog in te plannen rechtszaak, die we met vertrouwen tegemoet zien; als we nieuws hebben horen jullie het!

Naast de vernieuwbouw wil het nieuwe bestuur ook bouwen aan de toekomst van de club zelf; we zien de ambitie en juichen dit toe. Daar is een sterke organisatie voor nodig, hier kunnen we met elkaar nog een slag slaan. Momenteel staan er een paar essentiële vacatures open, die we nu alvast uit willen lichten: 

  • secretaris (of voorzitter, in overleg)
  • functionaris scheidsrechterszaken (verplicht door de bond)
  • sponsorcommissie 
  • communicatie commissie

We geloven dat deze functies binnen de club gevuld kunnen worden, en kijken er naar uit om met jullie samen de motivatie in daden om te zetten. Kortom: HELP ons de club te laten groeien! Neem contact op met onze secretaris (secretaris@rotterdamserugbyclub.nl) om je interesse voor bovenstaande functies te laten horen of om hier vragen over te stellen. 

Sportieve groet,

Het bestuur


Beheerder en Schoonmaakrooster.

Per 1 februari zal Olaf Jacobs beginnen als beheerder binnen RRC. Zijn rol wordt om te zorgen dat het huidige clubhuis in zo’n goed mogelijke en schone staat zal blijven totdat er begonnen kan worden met de vernieuwbouw en dat er een goede barbezetting is. De meeste mensen zullen Olaf kennen als trainer, scheidsrechter of supporter maar we zullen nog een rondje langs de teammanagers maken om Olaf voor te stellen.
Deze ontwikkeling betekent niet dat Olaf zelf de toiletten en kleedkamers schoonmaakt of de hele week achter de bar te vinden is maar er op toe ziet dat de leden zelf deze verantwoordelijkheid nemen en hierbij ondersteund worden door Olaf.

Daarom is onderstaand schoonmaakrooster opgesteld. De bedoeling is dat in de genoemde week de teams (of ouders) het clubhuis vegen, toiletten schoonmaken, prullenbakken legen en de bar schoonmaken. Alleen op deze manier kunnen we met zijn allen het gebouw nog enigszins fatsoenlijk houden. Het alternatief is het inhuren van een schoonmaker en daar hebben we op dit moment geen budget voor. Als goede voorbeeld heeft het bestuur afgelopen week al de aftrap gedaan en schoongemaakt.

Wat betreft de kleedkamers willen we graag van de teams zien dat ze na het gebruik van de kleedkamer de boel schoon achterlaten. Olaf zal er op toe zien dat dit ook gebeurt en de verantwoordelijke teams hier op aanspreken als het niet gedaan is.

Graag zien we dat iedereen zijn steentje bijdraagt en zo RRC wil helpen. Per beurt zijn er 5 a 6 mensen nodig dus tot aan het eind van het seizoen ben je maximaal 1x aan de beurt.

Leden geven akkoord voor nieuw clubhuis, RRC gaat VERBOUWEN !

Afgelopen donderdag stond een bijzondere ledenvergadering gepland. Op deze vergadering vroeg het bestuur de definitieve toestemming van de leden om te mogen beginnen met de verbouwing. In de laatste maanden is er nog geschrapt in het ontwerp om het plan voor de vereniging draagbaar te maken. Zo zijn een aantal tribune elementen weggelaten en krijgt RRC niet langer de luifel op het terras. Ook kon het bestuur nog niet eerder akkoord geven omdat de verlening van een aantal subsidies nog ontbrak.

Het bestuur vroeg daarom toestemming aan de leden om de wijzigingen in het ontwerp door te mogen voeren en de opdracht tot bouw aan de aannemer te mogen geven. Op alle twee de vragen werd unaniem voor gestemd door de aanwezige leden.

Hiermee gaat de vernieuwbouw definitief uitgevoerd worden!
De komende periode zullen de laatste formaliteiten en vergunningen geregeld worden waarna er naar verwachting in januari begonnen kan worden met de bouwwerkzaamheden. Het totale bouwproces zal ongeveer 6-9 maanden in beslag nemen.

Hoewel de financiering binnen is en de begroting sluitend is, zijn we nog op zoek naar sponsoring om alsnog de tribune elementen te kunnen realiseren. Mocht je hiervoor tips hebben dan kun je dit melden bij penningmeester Peter de Witte via penningmeester@rotterdamserugbyclub.nl

Het bestuur wil alle vrijwilligers en partijen bedanken die aan dit proces hebben meegewerkt maar in het bijzonder: Batenburg B.V., de gemeente Rotterdam en Joubert Architecten. Dankzij de inzet van deze mensen kan het nieuwe clubhuis gerealiseerd worden!