Verslag Technische commissie (TC)

Beste leden van de Rotterdamse Rugby Club,

Hierbij het verslag van de TC voor de ALV. Binnen de RRC zijn we druk om het spel niveau en de jeugdopleiding naar een hoger niveau te tillen. De weg hiernaartoe zijn we twee jaar geleden ingeslagen. Met ons nieuwe, fantastische clubhuis, knappe beheerder, betere verlichting en mooie velden zijn nu ook de randvoorwaarden en faciliteiten aanwezig om dit te kunnen doen. Inmiddels hebben we met Christiaan Ferreira een hoofdtrainer die voor alle teams onze moderne speelwijze bepaalt, met succes!

Met de Technische Commissie zijn we bezig om het (jeugd-) beleid de komende jaren verder vorm en inhoud te geven. Een aantal thema’s hebben we inmiddels ingevuld. We lichten deze toe.

Juiste balans tussen selectie en breedtesport.

Bij RRC staat plezier in rugby voorop. Dat is het uitgangspunt van ons (jeugd-) beleid. Daarom vinden we de juiste balans tussen rugbyen in de selectie en in breedteteams heel belangrijk. Zonder breedte geen top en zonder top geen breedte. Afgelopen jaar is de speelstructuur voor RRC neergezet. Naarmate de jeugd ouder wordt zal het spelen in onze structuur steeds verder ingevuld worden zodat deze nieuwe spelers naadloos bij de senioren mee kunnen doen. We zullen erop toezien dat deze transitie steeds makkelijker wordt.

Omdat we niet bij alle CJC jeugdcategorieën twee teams hebben én we willen dat iedereen speeltijd krijgt, moeten we soms genoegen nemen met mindere resultaten. Wij vinden het belangrijk dat wij als club werven voor jeugd en dat we zoveel mogelijk spelers behouden om te groeien naar twee volwaardige teams bij de cubs, junioren en colts. Meer doorstroom betekend betere invulling van senioren teams met door RRC opgeleide spelers.

Bij de Turven zijn er 3 teams, Benjamins 4 teams en bij de Mini’s 3 tot 4 teams. De piramide begint vorm te krijgen, maar we zijn er nog niet!

Speciale aandacht vragen we voor ons damesteam. We willen dat dit team op het hoogste niveau gaat spelen. Daarvoor hebben we meer aanwas nodig vanuit de jeugd en een betere doorstroming naar de senioren. We zouden het erg waarderen als vrouwelijke trainers mét rugby ervaring zich aanmelden om de huidige jonge meiden beter te begeleiden.

Trainers en Teammanagers

Omdat we gehinderd worden door een gebrek aan trainers en teammanagers moeten we nog roeien met de riemen die we hebben. Inmiddels zijn er diverse trainers cursussen aangeboden waar goed aan deelgenomen wordt en dit willen we volhouden. Belangrijk is dat er meer trainers komen die zich blijven ontwikkelen. We zoeken met name oud rugbyspelers die zich willen ontwikkelen tot trainer.

We zoeken ook teammanagers, die mogen in deze dagen wel met de teams mee! Vooral een teammanager bij de colts wordt dringend gezocht.

Selectie beleid

Om het rugby niveau van de gehele club te verbeteren is het noodzakelijk dat we weten wat we goed én wat we niet goed doen op het rugbyveld. Daartoe zijn we nog onvoldoende in staat en we zijn bezig een spelers-volg-programma op te zetten. Selecteren is niet nieuw bij de RRC en we willen dat het selectiebeleid transparanter en voor iedereen duidelijk is. Selecteren houdt vooral in dat we ontwikkelingen van spelers bijhouden en gebruiken om keuzes te maken. Bij het selecteren kijken we naar een aantal hoofdcriteria:

  • Technische vaardigheden
  • Tactisch inzicht
  • Beleving en drive
  • Persoonlijkheid
  • Leeftijd, lichamelijke ontwikkeling en fitheid

We gaan alle coaches, trainers en teammanagers vragen om de mini’s en CJC jeugdspelers op deze elementen te monitoren, zodat we een palet aan inzichten ontvangen over de jaren van spelers. Met deze data kunnen we betere trainingen en opleidingen aanbieden voor iedereen in de club.

Bij ieder team of jeugdcategorie is één hoofdcoach aangewezen. Deze is eindverantwoordelijk voor de teamopstellingen. De TC is, middels deze hoofdcoaches, eindverantwoordelijk voor alle opstellingen. Op deze manier vertrouwen wij erop dat we het selectiebeleid zorgvuldig vormgeven.

Het selectieproces vindt altijd plaats binnen een zorgvuldige communicatie met coaches, trainers, ouders en de jeugdspeler zelf. Jaarlijks wordt de balans opgemaakt en besproken.

Spelen bij RRC

Rugby spelen vraagt wat van de spelers en ouders. Omdat rugby spelers niet op alle posities uitwisselbaar zijn is het belangrijk dat vooral bij de wedstrijden iedereen meedoet. Voor een derde team is plezier het belangrijkste, bij het eerste is winnen de doelstelling, maar voor alle teams geldt dat zonder spelers geen doelstelling haalbaar is. Aan iedereen vragen we dan ook om altijd of vaker te komen spelen.

Tot slot

Christiaan stapt uit de TC en stopt als Director of Rugby om zich volledig op het trainerschap te concentreren. Ook Erik Jan is al eerder uit de TC vertrokken. We danken beide heren voor hun inzet, zeer gewaardeerd.

Mooi om te melden is dat Claire van Elsacker in de tussentijd is aangesloten bij de TC. Het is fijn en belangrijk dat ook de dames een stem hebben binnen het rugbytechnische beleid.

We zijn de banden met de Rugby Academy en de Rugby Bond aan het aanhalen. In samenspraak met de NRB proberen we op locaties in en rond Rotterdam trainingen voor de GTBM te gaan organiseren. Dit heeft als doel om onze velden te ontlasten en om rugby bereikbaarder te maken voor meer jonge spelers. Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat uiteraard graag. Liefst zien of spreken we elkaar op de club.

Namens de TC,

Richard van Ravenstein
Piet Jan van der Giessen
Claire van Elsacker

post

Even voorstellen, Hans de Bekker

Naast een nieuw bestuurslid hebben we tijdens de ALV ook stilgestaan bij het aantreden van onze nieuwe wedstrijdsecretaris, Hans de Bekker. Hieronder stelt Hans zichzelf voor:

Mijn naam is Hans de Bekker. Ik woon in Delft, tel 55 lentes, ben gescheiden en heb twee honden. Mijn beroep was kwaliteitsmedewerker bij de Sociale Dienst Rotterdam, maar helaas heeft een kleine teek mij getackeld.

Ik heb vroeger bij de Cubs, Junioren en Senioren van de Oyster’s gespeeld als loosehead prop en dat vond ik een zeer leuke tijd. Toen ik ging studeren ben ik gaan wedstrijdroeien. Dat is ook een zeer mooie sport alleen totaal anders dan rugby. Na mijn eigen roeicarrière ben ik coach geworden en heb ik onder andere twee keer gasttraining aan de olympische ploeg mogen geven.

Op een gegeven moment merkte ik dat ik toch weer betrokken wilde zijn bij rugby, vanwege de sfeer en saamhorigheid (was de wereld maar zo). Ik ben een tijd wedstrijdsecretaris geweest bij R.C. Delft en nu heb ik me aangesloten bij RRC.

De taak van een wedstrijdsecretaris heeft twee gezichten. Enerzijds is het soms best lastig om alles geregeld te krijgen, maar aan de andere kant is het leuk als het gelukt is. Verder krijg je veel waardering van mensen die weten wat jij achter de schermen doet en dat is ook fijn.

Ik hoop bij RRC een fijne tijd te hebben en verwacht dat de kernwaarden (respect, discipline, kameraadschap) ook in Rotterdam te vinden zijn. Mijn eerste indrukken zijn van wel. Ben vriendelijk ontvangen in een goede sfeer. Hoop jullie verder tegen te komen, ben te herkennen aan mijn prop postuur en twee (totaal verschillende) hondjes.

post

Vacature bestuurslid RRC

Beste (ouders van) leden en vrienden van de Rotterdamse Rugby Club. We hopen dat jullie allemaal een fijne Kerst hebben gehad. Vóór Kerst hebben jullie kennis gemaakt met ons nieuwste bestuurslid, Rowan van Wely. Naast Rowan is RRC op zoek naar nóg een nieuw bestuurslid.

Momenteel zijn er 4 bestuursleden, maar we willen graag uitbreiden naar 5. Sterker nog; onze statuten schrijven voor dat het bestuur minimaal uit 5 personen moet bestaan. Daarom schrijven we deze vacature uit, in de hoop versterking te mogen aansluiten.

De huidige bestuursleden Oscar, Peter, Rowan en Bryan vormen een aardige afspiegeling van verschillende geledingen binnen de club. Maar toch is de vertegenwoordiging nog niet helemaal optimaal. Zo zou het heel mooi zijn als we ook weer een dame mogen aansluiten bij het bestuur. Daarnaast zou het mooi zijn als het nieuwe bestuurslid de GTBM vertegenwoordigd binnen het bestuur. Uiteraard zijn ook kandidaten die niet aan deze beschrijvingen voldoen meer dan welkom. Wil jij een rol van betekenis spelen in alle positieve ontwikkelingen die onze club doormaakt? Neem dan contact op!

Wat wordt er gezocht? Er zijn twee mogelijkheden:

Aantreden als Secretaris

in dit geval schuift Bryan door naar de rol van algemeen bestuurslid

Aantreden als algemeen bestuurslid *Organisatieontwikkeling*

Secretaris

De secretaris is onderdeel van het dagelijks bestuur en vormt het formele aanspreekpunt voor de club ten opzichte van externe partners zoals de bond, gemeente Rotterdam, het Sportbedrijf en andere gemeenschappelijke organisaties. Verder zorgt de secretaris voor verslaglegging van bestuursvergaderingen en ALV’s. 

Verder staat de secretaris in nauw contact met de Wedstrijdsecretaris en Jeugdcoördinator en -indien nodig- met de ledenadministratie. De ideale secretaris heeft affiniteit met het opzetten, redactie voeren en verspreiden van communicatie namens de club, maar hoeft dit zeker niet alleen te doen. Belangrijk om te weten: het is niet nodig om zelf rugby-ervaring te hebben om deze rol te kunnen vervullen!

Algemeen bestuurslid Organisatieontwikkeling

Zoals in eerdere berichten gedeeld is, gebeurt er veel bij RRC. Afgelopen jaar hebben we, ondanks de beperkingen door Covid-19, veel mooie mijlpalen bereikt. We zijn echter nog steeds in beweging en hebben nog genoeg vlakken waarop we ons kunnen ontwikkelen. Denk aan:

  • het aanvullen en versterken van commissies
  • opzetten van een actief vrijwilligersbeleid en aanstellen vrijwilligerscoördinator
  • (na Covid) terugbrengen van mooie RRC evenementen
  • andere zaken die op het pad van de club komen

Zie het als losstaande projecten die allemaal helpen de club nog verder versterken. Je staat daarin niet alleen, maar neemt wel de leiding neemt en zoekt ondersteuning bij andere bestuursleden en vrijwilligers binnen de club. Ook hier is het niet van cruciaal belang zelf rugby-ervaring te hebben, maar affiniteit met rugby helpt wel!

post

Kerstgroet

Beste RRC-ers (en alle anderen met een oranje/groen/wit hart), we kunnen er niet omheen. Het einde van dit jaar is wederom heel anders dan we hadden gehoopt. Door alle maatregelen kunnen al weer een tijdje niet meer doen wat we zo graag willen. Samen rugby beleven, op en rond het veld.
Gelukkig heeft het afgelopen jaar ons toch ook mooie resultaten opgeleverd. Een prachtig clubhuis, een fantastische bar en keuken en een nieuw grasveld. We hebben de eerste maanden van dit seizoen al vast een voorproefje gehad van wat voor mooie prestaties we samen kunnen bereiken.
Rugbyers kenmerken zich door samen te strijden, elkaar te helpen en nooit op te geven. In deze lastige tijd kijken wij dan ook SUPER trots en met diep respect naar al die vrijwilligers die zich onvermoeibaar inzetten voor onze club. Dank aan alle (hulp)trainers, (assistent)teammanagers, scheidsrechters, barhulpen, schoonmakers, stratenmakers, winkeltjeverkopers, TC-ers, ledenadministrateurs, wedstrijdsecretarissen, clubhuisbeheerders, koks, webmasters (en kerstkaartontwerper), barbouwers, bankjesbouwers, krachthonkbouwers, sponsoren, supporters en iedereen die ik nu vergeet.
Voor nu wensen wij jullie hele fijne feestdagen en een fantastisch, sportief
maar vooral gezond 2022!

Namens het gehele RRC bestuur

post

Even voorstellen, Rowan van Wely

Op de Algemene Leden Vergadering van 26 november van 2021 ben ik herkozen tot algemeen bestuurslid. Een behoorlijk aantal leden kennen me al wel, maar ook heel veel leden nog niet.

Wie ben ik?
Mijn naam is Rowan van Wely en samen met Daphne de Leeuw heb ik drie kinderen. Imme (de oudste) speelt bij de Junioren en Janou (de jongste) speelt bij de Mini’s van de Rotterdamse Rugby Club. Onze middelste dochter, Yente, is actief bezig met wedstrijdzwemmen en theater. Ik heb zelf 14 jaar gerugbyd bij een rugbyclub in het zuiden van Nederland op verschillende posities waaronder wing, flyhalf en fullback.

Wat doe ik bij RRC?
Ik zet mezelf sinds 2013 actief in als vrijwilliger bij de Rotterdamse Rugby Club. Ik ben begonnen als teammanager bij de Turven (onder 8). Ondertussen ben ik de jeugdcoördinator voor de GTBM en CJC. Het mooiste aan rugby vind in de cultuur en de kernwaarden: respect, discipline, kameraadschap, sportiviteit en passie. Ik probeer de Rotterdamse Rugby Club te helpen met de groei naar een club van formaat!

Wat doe ik buiten RRC?
In het dagelijks leven ben ik senior bouwkundig projectleider en heb mogen meewerken aan een aantal iconen in de stad Rotterdam, waaronder De Rotterdam, de Cruise Terminal Rotterdam en het recent opgeleverde Depot Boijmans van Beuningen.

Wat doe ik nog meer?
Samen met Emma van Hattem en Marcel den Breejen organiseren we rugby 7 a-side toernooi op de World Police & Fire Games www.wpfgrotterdam2022.com, in juli 2022.

Wat maakt me blij?
Ik vind het ontzettend mooi om te zien hoe de Rotterdamse Rugby Club de afgelopen jaren is gegroeid en dat er heel veel leden zijn die hier aan mee werken. Dat maakt me echt blij! We hebben nu een mooi clubgebouw, het Luke Rumsey Stadium, en we beschikken over twee nieuwe velden, één mooi gerenoveerd grasveld en één van kunstgras, beiden nu voorzien van mooie verlichting!

Waarom vrijwilligers?
Een vereniging bestaat uit vrijwilligers, er zijn al veel vrijwilligers die zich bijna dagelijks inzetten om de club nog verder te laten groeien. Bij een groeiende vereniging horen ook meer vrijwilligers, vrijwilligers hebben we nooit genoeg! Dus meld je aan bij de teammanager of stuur een mailtje naar jeugd@rotterdamserugbyclub.nl